Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

Kifid LOGO 2017

HYPOTHEKEN - De hypothecaire financiering vindt plaats via een bouwdepot. De consument geeft op enig moment de aanbieder opdracht om van een nota van een leverancier van een gietvloer, die 9000 euro bedraagt, slechts 7000 euro te betalen. Dit omdat er gebreken zijn aan de gietvloer. De aanbieder betaalt per ongeluk toch de volledige 9000 euro. Aanbieder erkent zijn fout. De consument vordert van de geldverstrekker deze 2000 euro terug. De geschillencommissie heeft begrip voor de irritatie van de consument, dat in weerwil van zijn instructie de gehele nota is voldaan maar wijst de vordering tot schadevergoeding met onder meer de volgende motivering af:

‘Niet gesteld of gebleken is dat de factuur van de aannemer niet correct was. Het opschorten van een deel van de betaling aan de aannemer, betekent in beginsel niet dat dat dit deel van het bedrag niet verschuldigd zou zijn. Indien tussen consument en de aannemer een geschil ontstaat, of blijft bestaan, over (de kwaliteit van) het geleverde product, kan dat weliswaar tot schade(-vergoeding) leiden maar daarvoor kan de bank niet verantwoordelijk worden gehouden. Voorts is niet gebleken of aannemelijk is geworden dat de aannemer - voor het geval hij toerekenbaar tekortschiet in zijn nakoming - niet door de consument aansprakelijk kan worden gesteld of dat hij niet in staat zou zijn een eventuele (schade-)vergoeding te betalen. - Uitspraak 2018 - 130

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Kifid gaat in gesprek met ANWB over klacht

Kifid gaat in gesprek met ANWB over klacht

Omdat Kifid klachten over prestaties in natura niet behandelt, kan het een klacht over de Wegenwacht Service van de ANWB behandelen. Dit omdat het pakket wordt aangemerkt...

Tien uur is geen ‘moment van onbedachtzaamheid’

Tien uur is geen ‘moment van onbedachtzaamheid’

Bij een moment van onbedachtzaamheid gaat het volgens de rechtspraak – vergelijk onder andere HR 11 januari 1991, NJ 1991, 271 – om het enkele minuten...

Tekortschieten bij hersteladvies kost adviseur vier mille

Tekortschieten bij hersteladvies kost adviseur vier mille

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat een adviseur 4.000 vergoeden aan een klant. Dit omdat de adviseur niet heeft voldaan aan hetgeen ter...

Juridisch klopt het, maar toch…

Juridisch klopt het, maar toch…

STUDENTENVERZEKERING – Soms vraag je je af of een verzekeraar eigenlijk wel moet willen dat het tot een zaak bij Kifid komt. In het onderhavige geval krijgt...

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

HYPOTHEKEN – Sinds enige jaren staat de Belastingdienst toe dat de hypotheekrente tot maximaal zes maanden vooruitbetaald wordt. In 2016 heeft de Geschillencommissie...

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

INKOMEN – Ondanks dat de consument zich niet realiseerde dat hij ziek was, had zijn adviseur hem nadrukkelijk moeten adviseren om zich toch ziek te melden...