Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering, geen nieuwe verzekeringsaanvraag bij een andere verzekeraar in te dienen. De Geschillencommissie komt tot de conclusie dat de consument te laat geklaagd heeft in de zin van artikel 6:89 BW. Als gevolg daarvan kan de consument geen beroep meer doen op het door haar gestelde gebrek in de prestatie. Daarnaast is de commissie van oordeel dat het niet schriftelijk waarschuwen voor de risico’s van het aangaan van een hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering op het leven van de partner, in dit geval geen tekortkoming van de adviseur oplevert. De commissie wijst de vordering af.

De commissie: "De consument stelt niet alleen dat de adviseur alsnog een overlijdensrisicoverzekering bij een andere verzekeraar had behoren aan te vragen en af te sluiten, zij stelt ook dat de adviseur haar (en haar partner) schriftelijk had moeten waarschuwen voor de risico’s verbonden aan het aangaan van een hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering op beide levens. De commissie acht bij de beoordeling van deze stelling van de consument van belang dat de adviseur de consument en haar partner (in eerste instantie) geadviseerd heeft om op beide levens een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, omdat zowel de consument als haar partner bij vroegtijdig overlijden van de ander financieel niet in staat zou zijn om de hypotheeklasten alleen te voldoen en de consument en haar partner dit advies ook hebben opgevolgd middels het aanvragen van een tweetal overlijdensrisicoverzekeringen. Gelet hierop en gelet op de inhoud van de gespreksnotities, is de commissie van oordeel dat de consument door de adviseur voldoende geïnformeerd was over het belang van een overlijdensrisicoverzekering en de risico’s van het aangaan van een hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering op het leven van haar partner. De adviseur was in dit geval niet verplicht ook nog expliciet schriftelijk te waarschuwen voor die risico’s. Van een tekortkoming is dan ook geen sprake."

De consument vorderde een schadevergoeding ter hoogte van het bij TAF aangevraagde verzekerd kapitaal, te weten een bedrag van 188.000 euro, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 17 september 2021.

Reactie toevoegen

 
Hypotheekadviseur komt op de koffie

Hypotheekadviseur komt op de koffie

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-0480A) De adviseur had de consument moeten waarschuwen voor het risico dat de bank geen geldlening zou verstrekken als de bestemming...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

(Rechtspraak) De vraag is of de assurantietussenpersoon een op haar rustende zorgplicht tegenover de festivalorganisator heeft geschonden. De Rechtbank Amsterdam...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...