Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering, geen nieuwe verzekeringsaanvraag bij een andere verzekeraar in te dienen. De Geschillencommissie komt tot de conclusie dat de consument te laat geklaagd heeft in de zin van artikel 6:89 BW. Als gevolg daarvan kan de consument geen beroep meer doen op het door haar gestelde gebrek in de prestatie. Daarnaast is de commissie van oordeel dat het niet schriftelijk waarschuwen voor de risico’s van het aangaan van een hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering op het leven van de partner, in dit geval geen tekortkoming van de adviseur oplevert. De commissie wijst de vordering af.

De commissie: "De consument stelt niet alleen dat de adviseur alsnog een overlijdensrisicoverzekering bij een andere verzekeraar had behoren aan te vragen en af te sluiten, zij stelt ook dat de adviseur haar (en haar partner) schriftelijk had moeten waarschuwen voor de risico’s verbonden aan het aangaan van een hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering op beide levens. De commissie acht bij de beoordeling van deze stelling van de consument van belang dat de adviseur de consument en haar partner (in eerste instantie) geadviseerd heeft om op beide levens een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, omdat zowel de consument als haar partner bij vroegtijdig overlijden van de ander financieel niet in staat zou zijn om de hypotheeklasten alleen te voldoen en de consument en haar partner dit advies ook hebben opgevolgd middels het aanvragen van een tweetal overlijdensrisicoverzekeringen. Gelet hierop en gelet op de inhoud van de gespreksnotities, is de commissie van oordeel dat de consument door de adviseur voldoende geïnformeerd was over het belang van een overlijdensrisicoverzekering en de risico’s van het aangaan van een hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering op het leven van haar partner. De adviseur was in dit geval niet verplicht ook nog expliciet schriftelijk te waarschuwen voor die risico’s. Van een tekortkoming is dan ook geen sprake."

De consument vorderde een schadevergoeding ter hoogte van het bij TAF aangevraagde verzekerd kapitaal, te weten een bedrag van 188.000 euro, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 17 september 2021.

Reactie toevoegen

 
Fout bij overzetten ongevallenpolis voor rekening Gevolmachtigd Agent

Fout bij overzetten ongevallenpolis voor rekening Gevolmachtigd Agent

(Kifid-uitspraak GC 2023-0938) De schadeclaim van de consument vanwege het overlijden van zijn zoon is afgewezen omdat de verzekeringsdekking ‘gezin zonder...

Ontevreden klant moet toch deel adviesvergoeding betalen

Ontevreden klant moet toch deel adviesvergoeding betalen

(Kifid-uitspraak GC 2023-939) De consument heeft op een gegeven moment zijn contacten met de adviseur beëindigd en via een andere hypotheekadviseur een financiering...

Vragen schadeverleden gelden iedereen die belang heeft bij verzekering

Vragen schadeverleden gelden iedereen die belang heeft bij verzekering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0933) De consument heeft nadat er brand is uitgebroken een beroep gedaan op zijn woonhuisverzekering. Door de verzekeraar is de schadeclaim...

Adviseur moet nagaan of polis correct is opgemaakt

Adviseur moet nagaan of polis correct is opgemaakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0919) Bij het afsluiten van een verzekering moet de tussenpersoon de aspirant-verzekeringnemer informeren over de precieze economische gevolgen...

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland. De consument...

Adviseur hoeft gegevens niet tot in detail te beoordelen

Adviseur hoeft gegevens niet tot in detail te beoordelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0912) De adviseur heeft voor de consumenten een aanvraag voor een hypothecaire geldlening ingediend bij een geldverstrekker. De consumenten...

Onzorgvuldigheid kost adviseur 20 mille

Onzorgvuldigheid kost adviseur 20 mille

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0726B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door na te laten...

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken VVP 6-2023

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken VVP 6-2023

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, Ken je vak! VVP 6-2023) Reikwijdte advies bij nieuwbouw HYPOTHEKEN – De consumenten wenden zich op enig moment...

Inbouwkookplaat is opstal, geen inboedel

Inbouwkookplaat is opstal, geen inboedel

(Kifid-uitspraak GC 2023-0909) Door een gevallen olijffles is er schade ontstaan aan de inbouwkookplaat van de consumenten. De verzekeraar dekt deze schade niet...

Geen schade ondanks premiestijging

Geen schade ondanks premiestijging

(Kifid-uitspraak GC 2023-0893) De verzekeraar heeft de consumenten pas geruime tijd na de renteverlaging van de hypotheek geïnformeerd dat ook de rentevergoeding...