Als adviseur stukken niet te snel weggooien

Overleg klant document via Pixabay

Financieel adviseurs moeten stukken die betrekking hebben op het tot stand komen van een rechtsverhouding bewaren zolang die verhouding bestaat. Aldus Kifid in uitspraak GC 2020-564.

De adviseur (Rabobank) beriep zich volgens de Geschillencommissie ten onrechte op artikel 6:89 BW. Op grond van dit artikel moet een schuldeiser (in dit geval: Consument) binnen bekwame tijd nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar (in dit geval: Tussenpersoon) protesteren.

Wat betreft het tijdsverloop overweegt de Commissie als volgt: “Consument heeft in de procedure het polisblad van de Verzekering ingebracht. De Commissie gaat er daarom vanuit dat Consument vanaf de totstandkoming van de Verzekering in het bezit is geweest van dit polisblad (sinds 2003). Gelet op het grote verschil tussen de kosten voor het aanleggen van de installatie (circa 250.000 euro) en het verzekerd bedrag op het polisblad (60.000 euro), is de Commissie met Tussenpersoon van oordeel dat Consument er niet zonder meer vanuit mocht gaan dat de complete WKO-installatie was verzekerd. Consument heeft hier pas in 2019 over geklaagd bij Tussenpersoon toen bleek dat de Verzekering geen dekking bood voor de schade.

“Wat betreft de vraag of Tussenpersoon door het tijdsverloop is benadeeld, geldt het volgende. Tussenpersoon heeft aangevoerd dat hij door het late klagen in zijn bewijspositie is geschaad. Door het lange tijdsverloop heeft Tussenpersoon niet meer alle stukken in het dossier teruggevonden en kan deze niet meer reconstrueren wat er destijds tussen Consument en Tussenpersoon heeft plaatsgevonden. Tussenpersoon doet mede een beroep op de wettelijke bewaartermijn voor administratieve bescheiden van zeven jaar (artikel 2:10 lid 1 en lid 3BW). De Commissie wijst er in dit kader op dat sprake is van een nog lopende rechtsverhouding tussen Consument en Tussenpersoon en dat van Tussenpersoon mag worden verwacht dat hij stukken die zien op de totstandkoming van die rechtsverhouding bewaart. Dat hij dat om hem moverende redenen kennelijk niet heeft gedaan komt voor zijn risico en kan door hem niet aan Consument worden tegengeworpen. Zie ook GC Kifid 2016-311 r.o 5.5.1 en CvB 2017-036. De conclusie van de Commissie luidt dat het beroep van Tussenpersoon op artikel 6:89 BW niet slaagt.”

Bronput

De inhoudelijke beoordeling van de klacht van Consument is als volgt: naar het oordeel van de Commissie kan in het midden blijven of tussenpersoon zijn zorgplicht jegens consument heeft geschonden. Uit de door tussenpersoon overgelegde stukken blijkt namelijk dat het zowel in 2003 als heden, niet mogelijk is om de (onder de grond gelegen) bronput van de installatie te verzekeren.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ingrid Leene-Hoedemaeker - Getsmart Pensioenconflicten 20 juli 2020

Tja en dan bestaat er een AVG. Die in principe stelt dat je maximaal 7 jaar (wettelijke termijn) stukken bewaard. Of je moet met goede argumenten komen om dit langer te doen en met toestemming van de klant. Nog een extra belasting voor de adviseur erbij. Overigens ben ik in het kader van bewijslast wel een voorstander van langere bewaartermijnen

PS - Platter-Schoo FD 17 juli 2020

Hoe kan het Kifid nou tegen een wettelijke bewaartermijn in gaan? Tijd voor de rechter.

Meer over
Schending zorgplicht: adviseur vroeg maar één offerte op

Schending zorgplicht: adviseur vroeg maar één offerte op

Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem moet van Kifid twee derde van de adviesvergoeding terugbetalen. De adviseur heeft bij één geldverstrekker...

Kifid Kennis geeft inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten

Kifid Kennis geeft inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten

Kifid heeft op haar website de eerste vier Kifid Kennisdocumenten gepubliceerd. Doel van Kifid Kennis is om geïnteresseerden inzicht te geven in de manier waarop...

Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

De plicht om te waken voor overkreditering rust op de geldverstrekker, niet op de adviseur. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)...

Gestrand...

Gestrand...

(Kifid-uitspraak GC 2020-590) Consument heeft een beroep op zijn reisverzekering gedaan nadat op vakantie tijdens een dag aan het strand zijn tas is gestolen. Consument...

Verkoop of niet...

Verkoop of niet...

(Kifid-uitspraak GC 2020-591) De Geschillencommissie dient te oordelen over de vraag of NIBC ten onrechte een vergoeding voor het vervroegd aflossen van de geldlening...

Het zekere voor het onzekere...

Het zekere voor het onzekere...

(Kifid-uitspraak GC 2020-586) Consument wil overstappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht. NN Bank geeft hier alleen toestemming voor als er...

Vuurtje, bedankt...

Vuurtje, bedankt...

(Kifid-uitspraak GC 2020-585) De auto van consument heeft brandschade. Verzekeraar Nowgo (Vivat) heeft de claim afgewezen omdat hij vindt dat sprake is van opzet...

Kifid: klachten over beleggingsverzekeringen blijven komen

Kifid: klachten over beleggingsverzekeringen blijven komen

Het afgelopen halfjaar dienden 45 consumenten een nieuwe klacht over hun beleggingsverzekering in bij Kifid. Het totaal aantal klachten over beleggingsverzekeringen...

Reisverzekering: inbeslagname auto geldt niet als schade

Reisverzekering: inbeslagname auto geldt niet als schade

(Kifid-uitspraak GC 2020-571) Consument heeft schade op de reisverzekering geclaimd, omdat de auto van consument en zijn partner door de Poolse douane in beslag...

Adviseur mag ervan uitgaan dat aangeleverde gegevens kloppen

Adviseur mag ervan uitgaan dat aangeleverde gegevens kloppen

(Kifid-uitspraak GC 2020-574) Consument heeft zich gewend tot de adviseur voor advies en bemiddeling bij het oversluiten van zijn hypotheek. Consument klaagt dat...