Claim onbewoonbaar verklaard...

Kantoor Kifid

De verzekeraar hoefde er niet op te wijzen dat hij bij eventuele schade aan de onbewoonde woning zou uitkeren op basis van de verkoopwaarde. Aldus Kifid in uitspraak GC 2020-1104.

Consument klaagde over de hoogte van de uitkering onder de woonverzekering, voor schade door brand aan een onbewoonde woning. De Geschillencommissie: “Consument heeft de Verzekering via een tussenpersoon afgesloten. In het aanvraagformulier van de Verzekering heeft Consument aangegeven dat de woning leeg stond en dat Consument niet in de woning woont. Verzekeraar (Univé Noord-Nederland, red.) is dan ook bij aanvang van de Verzekering van dit gegeven op de hoogte geweest. De door Verzekeraar jegens Consument in acht te nemen zorgplicht strekt echter niet zover dat Verzekeraar Consument erop had moeten wijzen dat bij eventuele schade Verzekeraar de schade zal uitkeren op basis van de verkoopwaarde indien de woning onbewoond is, te meer nu Consument de Verzekering heeft afgesloten via een tussenpersoon.

“Verzekeraar heeft daarnaast erkend dat de waarde van de woning bij het aangaan van de Verzekering te hoog is vastgesteld en dat dit een fout is geweest van Verzekeraar. Verzekeraar heeft deze fout hersteld door een deel van de premie te restitueren. Gezien het voorgaande is de Commissie van oordeel dat Verzekeraar zijn zorgplicht niet heeft geschonden.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

De hoogte van de provisie is medebepalend voor je doorlopende zorgplicht. Zorg dat de frequentie van onderhoudsgesprekken met je klanten dus in lijn is met de aard...

Kifid laat adviseur kosten matigen wegens gebrek aan transparantie

Kifid laat adviseur kosten matigen wegens gebrek aan transparantie

(Kifid-uitspraak GC 2021-0009) Consument heeft een opdracht tot dienstverlening ondertekend ten behoeve van de dienstverlening van de Adviseur (Financieel Fit Servicecenter)....

Risico stijging aflossingsvergoeding na sluiten vaststellingsovereenkomst voor rekening consument

Risico stijging aflossingsvergoeding na sluiten vaststellingsovereenkomst voor rekening consument

(Kifid-uitspraak GC 2021-0013) Consument heeft op 3 oktober 2019 ter zitting bij Kifid een vaststellingsovereenkomst gesloten met de adviseur (Stalenhoef) met als...

Kifid sluit Klachtenloket Rentederivaten MKB

Kifid sluit Klachtenloket Rentederivaten MKB

Kifid sluit per 15 januari 2021 op verzoek van DNB het tijdelijke loket Rentederivaten MKB. Eind december 2020 heeft Kifid de laatste nog in behandeling zijnde klacht...

Klager loopt blowtje bij Kifid…

Klager loopt blowtje bij Kifid…

(Kifid-uitspraak GC 2020-1098) Nh1816 weigert volgens Kifid terecht uit te keren aan een klant die een hennepkwekerij in zijn woning had aangelegd. De Geschillencommissie...

Consument moet mondelinge toezegging adviseur bewijzen

Consument moet mondelinge toezegging adviseur bewijzen

(Kifid-uitspraak GC 2020-1087) In verband met de aankoop van een woning heeft consument een gesprek gevoerd met de adviseur en de opdracht tot diensterlening (OTD)...

Kifid: onbegrijpelijk dat adviseur dossiernotitie pas bij verweer laat zien

Kifid: onbegrijpelijk dat adviseur dossiernotitie pas bij verweer laat zien

(Kifid-uitspraak GC 2020-1088) Consument stelt dat adviseur niet of onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat zijn overlijdensrisicoverzekering een kortere looptijd...

Onverwachte coronakosten niet gedekt op reispolis

Onverwachte coronakosten niet gedekt op reispolis

(Kifid-uitspraak GC 2020-1086) Consument heeft een beroep gedaan op zijn reisverzekering van Interpolis (Achmea) voor de kosten (niet genoemd in de uitspraak) die...

Gasleiding doorgeslepen, verzekeraar moet van Kifid betalen

Gasleiding doorgeslepen, verzekeraar moet van Kifid betalen

(Kifid-uitspraak GC 2020-1085) De zoon van consument heeft bij de buurman een gasleiding doorgeslepen. Liander heeft de gasleiding gerepareerd en de factuur op naam...

Desinfecteren = schoonmaken: geen dekking

Desinfecteren = schoonmaken: geen dekking

(Kifid-uitspraak GC 2020-1040) Consument heeft deurklinken gedesinfecteerd met ontsmettingsspray. Hierdoor is schade ontstaan aan de verflaag op de deuren en kozijnen....