Consument mocht er niet op vertrouwen dat overeenkomst ongewijzigd was voortgezet

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0488) De consument heeft in 2008 een service-abonnement afgesloten bij de rechtsvoorganger van de adviseur. Daarvan maakte een jaarlijkse controle op de hypotheek en de jaarlijkse belastingaangifte deel uit. De adviseur heeft aangegeven dat deze afspraken zijn gewijzigd in 2016, toen een nieuwe overeenkomst werd gesloten. De Geschillencommissie volgt dat verweer van de adviseur. De klacht van consument dat de hypothecaire geldlening niet jaarlijks is gecontroleerd wordt om die reden afgewezen.

De commissie: “Onweersproken heeft de adviseur gesteld dat er tot aan de wijziging van de overeenkomst jaarlijks een vraag- en opdrachtformulier werd verzonden aan klanten, waarin onder meer werd gevraagd of onderhoud van de hypotheek en verzekeringen gewenst werd. Nadat de overeenkomst wijzigde doordat de nieuwe overeenkomst in 2016 werd gesloten, heeft de adviseur dergelijke formulieren niet langer verzonden.

“Naar het oordeel van de commissie kon de consument er niet op vertrouwen dat de overeenkomst ongewijzigd was voortgezet. Het had het op de weg van de consument gelegen om vragen te stellen over de inhoud van de nieuwe overeenkomst die in 2016 gesloten werd, met name omdat daarin de vraag werd gesteld of een service-abonnement gewenst werd. Door het selectievakje niet te vullen, kon de consument er niet zonder meer vanuit gaan dat de dienstverlening uit 2008 ongewijzigd werd voortgezet. Dat geldt in het bijzonder omdat de dienstverlening ook daadwerkelijk wijzigde en de jaarlijkse formulieren niet langer werden verstuurd. Ook bepaalde die nieuwe overeenkomst dat de prijs van de belastingaangifte, die reeds op grond van die bestaande overeenkomst werd gedaan, met 50 procent werd verhoogd. Ook dit had tot vragen aan de zijde van de consument moeten leiden over de wijze waarop de dienstverlening wijzigde. De commissie concludeert daaruit dat een jaarlijkse controle van de hypotheek en verzekeringen geen onderdeel meer uitmaakte van de nieuwe overeenkomst. Uit de door consument aangedragen feiten valt ook niet op te maken dat die controle na 2016 feitelijk nog wel is gedaan, zodat consument zich ook niet kan beroepen op gewekte verwachtingen.”

Reactie toevoegen

 
Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Ook in nieuwe uitspraken meent Kifid dat Yarden terecht gebruik heeft gemaakt van de en bloc-clausule. De Geschillencommissie in vrijdag gepubliceerde uitspraken...

Zand in kruipruimte geen onderdeel gebouw

Zand in kruipruimte geen onderdeel gebouw

(Kifid-uitspraak GC 2021-0528) De riolering onder de vloer van de woning van de consument is gebroken en hierdoor is rioolwater de kruipruimte ingestroomd, waardoor...

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

De Geschillenregeling BKR gaat per 1 oktober 2021 over naar Kifid. Aanleiding daarvoor is de grote overlap en samenloop van klachten bij de Geschillencommissie...

Kifid roept financieel dienstverleners op ‘afkoelingsperiode’ te hanteren

Kifid roept financieel dienstverleners op ‘afkoelingsperiode’ te hanteren

“Met minimaal een jaar ‘afkoelingsperiode’ geven wij het voorbeeld, dat wat ons betreft ook door financiële dienstverleners zou kunnen worden...

Voor de zomer kabinetsappreciatie initiatiefnota Alkaya over Kifid

Voor de zomer kabinetsappreciatie initiatiefnota Alkaya over Kifid

Het kabinet werkt aan een appreciatie van de initiatiefnota inzake Kifid van SP-Kamerlid Alkaya en zal deze de Tweede Kamer rond de zomer doen toekomen. Dat is te...

Geldbelangen wil aanpassing reglement en arbeidsvoorwaarden Kifid-secretarissen

Geldbelangen wil aanpassing reglement en arbeidsvoorwaarden Kifid-secretarissen

Om aan alle schijn van belangenverstrengeling tussen Kifid-secretaris en financieel dienstverlener een einde te maken, moet Kifid in het reglement en in de arbeidsvoorwaarden...

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

(Kifid-uitspraak GC 2021-0479) De consument heeft op 14 augustus 2019 waterschade ontdekt aan zijn chalet. Deze schade heeft hij bij de tussenpersoon (Assurantiekantoor...

Publicaties in vakpers verplichten adviseur niet tot overstapadvies

Publicaties in vakpers verplichten adviseur niet tot overstapadvies

(Kifid-uitspraak GC 2021-0475) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument in 2011 ervan op de hoogte was dat hij bij de totstandkoming van de beleggingsverzekering...

Yarden moet toezegging adviseur honoreren

Yarden moet toezegging adviseur honoreren

(Kifid-uitspraak GC 2021-0463) Yarden heeft de stelling van consumenten – dat (de adviseur van) de verzekeraar heeft toegezegd dat zowel het vervoer van de...

SVn hoeft geen onderzoek te doen naar kwaliteit aannemers

SVn hoeft geen onderzoek te doen naar kwaliteit aannemers

(Kifid-uitspraak GC 2021-0461) De consument heeft een Energiebespaarlening bij SVn aangevraagd. De consument heeft declaraties ingediend, waarna SVn heeft uitbetaald...