Fout bij overzetten ongevallenpolis voor rekening Gevolmachtigd Agent

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0938) De schadeclaim van de consument vanwege het overlijden van zijn zoon is afgewezen omdat de verzekeringsdekking ‘gezin zonder kinderen’ behelst. De consument houdt de gevolmachtigde hiervoor aansprakelijk, omdat de gevolmachtigde uit eigen beweging de dekking heeft gewijzigd van ‘meerpersoonshuishouden’ naar ‘gezin zonder kinderen’. De Geschillencommissie is van oordeel dat er voldoende causaal verband bestaat tussen de tekortkoming van de gevolmachtigde en de schade van de consument. Of er werkelijk door de gevolmachtigde te vergoeden schade is, moet nog nader vastgesteld worden. Vordering (5.000 euro)  deels toegewezen.

De commissie: "Het ligt voor de hand, en de gevolmachtigde heeft ook niet iets anders aangevoerd, dat de verzekering was doorgelopen met als dekkingsvorm ‘meerpersoonshuishouden’, als de gevolmachtigde niet tekort was geschoten door de dekking van de verzekering te wijzigen naar ‘gezin zonder kinderen’. Bij de dekkingsvorm ‘meerpersoonshuishouden’ had de consument een beroep kunnen doen op de verzekering nadat zijn zoon was overleden. De dekkingsgraad zou dan niet aan uitkering in de weg hebben gestaan. Dat is nu wel het geval. Daardoor staat het causaal verband tussen de tekortkoming en de schade vast.

"Dat de gevolmachtigde zich op het standpunt stelt dat het op de weg van de tussenpersoon had gelegen om de fout te ontdekken en te herstellen, maakt dit niet anders. Een eventueel verwijtbaar handelen en aansprakelijkheid van de tussenpersoon, zoals door de gevolmachtigde stelt, doorbreekt de causale keten niet. Dit zou alleen kunnen leiden tot mede-aansprakelijkheid van de tussenpersoon voor de schade van de
consument.

"De gevolmachtigde tijdens de zitting toegezegd dat, als de uitspraak van de commissie daartoe aanleiding geeft, hij bereid is aan de hand van de toedracht rondom het overlijden en de toepasselijke voorwaarden te beoordelen of de consument recht zou hebben op een schade-uitkering. Omdat de uitspraak van de commissie daartoe inderdaad aanleiding geeft en er geen reden is om aan te nemen dat de gevolmachtigde zich niet aan deze toezegging zal houden, zal het gevolg van deze uitspraak zijn dat partijen met elkaar in overleg moeten gaan om in samenspraak tot de vaststelling van de schade te komen. Daaruit zal moeten volgen of de consument recht heeft op dekking onder de verzekering."

 

 

Reactie toevoegen

 
Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...