Geen vergissing in uw voordeel...

Euro's via Pixabay 2018

Consument vordert nakoming van een offerte van verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering waarin – volgens verzekeraar – een onjuist premiebedrag is genoemd. Kifid stelt vast dat het premiebedrag in de offerte berust op een vergissing en dat de consument niet gerechtvaardigd mocht vertrouwen op de juistheid van het premiebedrag. De vordering wordt afgewezen. (Uitspraak GC 2020-119)

De Geschillencommissie: “Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding volgens artikel 6:217 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, verder te noemen BW. Uit artikel 3:33 BW volgt dat sprake is van een geldig aanbod wanneer de wil en de verklaring van degene die aanbiedt – in dit geval Verzekeraar – met elkaar overeenstemmen. De offerte van 3 mei 2019 is dus een geldig aanbod zoals bedoeld in dit artikel wanneer Verzekeraar daadwerkelijk de bedoeling heeft gehad om – zoals vermeld in de offerte – Consument een gelijkblijvend verzekerd bedrag van 250.000 euro tegen een maandelijkse premie van 42,77 euro aan te bieden. Naar het oordeel van de Commissie heeft Verzekeraar die bedoeling niet gehad en berust het premiebedrag in de offerte van 3 mei 2019 op een vergissing.

"De Commissie constateert dat de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen scherp dalende premies laat zien. Het is dan ook mogelijk dat in de periode 2013 – 2019 een behoorlijke premiedaling heeft plaatsgevonden. Het ligt echter niet voor de hand dat de premie na een wijziging van het risico exact gelijk blijft. De kans dat per abuis de eerder toepasselijke premie is blijven staan of overgenomen, is in die situatie veel groter."

Reactie toevoegen

 
Voordeel van de twijfel

Voordeel van de twijfel

(Kifid-uitspraak GC 2022-0353) De politie heeft een verborgen ruimte in het dashboard aangetroffen in de door de consument geleasede bestelbus, die diende als onderpand...

FvA organiseert hybride event: adviseren en ethiek

FvA organiseert hybride event: adviseren en ethiek

De Federatie van Assurantieclubs organiseert samen met de assurantieclubs op 19 mei een hybride evenement met als onderwerp ‘#FvActueel: adviseren en ethiek’. Voorzitter...

Kifid: registratie persoonsgegevens niet standaard acht jaar

Kifid: registratie persoonsgegevens niet standaard acht jaar

Wanneer er sprake is van fraude dan kan een financiële dienstverlener besluiten om de persoonsgegevens van de betrokken consument te registreren. Met regelmaat...

Bank moet waarschuwen voor gevolgen niet doorlopen identificatieproces

Bank moet waarschuwen voor gevolgen niet doorlopen identificatieproces

(Kifid-uitspraak GC 2022-0345) De consumenten stellen dat de bank in haar zorgplicht te kort is geschoten en op onjuiste gronden hun gezamenlijke spaarrekening heeft...

Claim vervliegt...

Claim vervliegt...

(Kifid-uitspraak GC 2022-0336) De consument heeft vliegtickets aangeschaft en het verschuldigde bedrag voldaan door middel van een door ICS aan hem uitgegeven creditcard....

Kifid: onderzoek naar opzet zorgvuldigheidstoets

Kifid: onderzoek naar opzet zorgvuldigheidstoets

Kifid laat onderzoeken of de zorgvuldigheidstoets die zij wordt geacht te gaan uitvoeren past binnen de bestaande zorrgplicht of dat een apart kader nodig is. Eveline...

Onjuist advies kost Klaverblad 38 mille

Onjuist advies kost Klaverblad 38 mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0309) De consument klaagt terecht dat de uitvoerder in de verlening van de rechtsbijstand in het geschil met de aannemer toerekenbaar is...

Kifid loste in 2021 bijna 1300 klachten op

Kifid loste in 2021 bijna 1300 klachten op

In 2021 heeft Kifid in totaal 3.019 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Hiervan zijn 1.292 klachtzaken...

Nieuwe hypotheekakte bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht voor rekening bank

Nieuwe hypotheekakte bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht voor rekening bank

(Kifid-uitspraak GC 2022-0192) Wanneer een consument van voortdurende erfpacht overstapt naar eeuwigdurende erfpacht mag een bank een nieuwe hypotheekakte verlangen....

Kifid laat adviseur beloning met driekwart matigen

Kifid laat adviseur beloning met driekwart matigen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0285) De adviseur heeft in opdracht van de consument diverse werkzaamheden verricht na de beëindiging van haar affectieve relatie....