In strijd met het burenrecht

Schutting via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0457) Na de aankoop van hun woning hebben de consumenten ontdekt dat de schutting niet op de erfgrens staat maar op hun eigen perceel. Voor het geschil met de buren over het verplaatsen van de schutting hebben de consumenten een beroep gedaan op de rechtsbijstandverzekering. De uitvoerder heeft het verzoek om rechtsbijstand met een beroep op artikel 7.3 sub c van de voorwaarden afgewezen omdat sprake is van een met het burenrecht strijdige situatie die al bij de aankoop van de woning bestond. De Geschillencommissie is van oordeel dat de uitvoerder het verzoek van de consumenten mocht afwijzen omdat het enkele bestaan van een met het burenrecht strijdige situatie bij de aankoop van een woning al maakt dat geen rechten aan de rechtsbijstandverzekering kunnen worden ontleend. De klacht is ongegrond en de vordering wordt afgewezen.

De commissie: “In artikel 7.3 sub c van de voorwaarden is bepaald dat de rechtsbijstandverzekering geen dekking biedt als bij de aankoop van een onroerende zaak een situatie bestond die strijdig is met het burenrecht. Anders dan de consumenten en hun gemachtigde stellen, volgt uit het artikel dat alleen de feitelijke situatie bepalend is voor de dekking. Daarvoor is niet relevant of bij de aankoop van de woning daarover een geschil bestond. Evenmin is relevant of de consumenten bij de aankoop van de woning wisten of redelijkerwijs hadden kunnen weten dat de schutting niet op de erfgrens staat. Het enkele bestaan van een situatie die in strijd is met het burenrecht bij de aankoop van een woning maakt al dat er geen rechten aan de rechtsbijstandverzekering kunnen worden ontleend. De consumenten stellen zelf dat de omstandigheid dat de schutting op hun perceel staat in strijd is met het burenrecht en dat deze daarom naar de erfgrens verplaatst moet worden. Vast staat dat deze situatie reeds voor aankoop van de woning bestond. Dat de voormalig eigenaar hierover afspraken heeft gemaakt met de buren, maakt echter niet, zoals consumenten betogen, dat daardoor een situatie bestond die niet in strijd is met het burenrecht. De feitelijke situatie was hetzelfde, er was strijd met het burenrecht, maar door de gemaakte afspraken bestond hierover geen geschil.”

Reactie toevoegen

 
Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

(Kifid-uitspraak GC 2024-581) De consument heeft het kenteken van haar auto tijdelijk geschorst, maar is hierbij vergeten haar verzekering stop te zetten. Zij verzoekt...

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0574) De consument is op een treinstation benaderd door een voor haar onbekende man met de vraag of hij haar telefoon mocht gebruiken. De...

Als de wereld van je klant op z’n kop staat

Als de wereld van je klant op z’n kop staat

(Partner in kennis ARAG in VVP-special De Waarde van Advies 2024) Chimène (39 jaar) kreeg plotseling een discussie met haar buurman over de erfgrens van...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...