In strijd met het burenrecht

Schutting via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0457) Na de aankoop van hun woning hebben de consumenten ontdekt dat de schutting niet op de erfgrens staat maar op hun eigen perceel. Voor het geschil met de buren over het verplaatsen van de schutting hebben de consumenten een beroep gedaan op de rechtsbijstandverzekering. De uitvoerder heeft het verzoek om rechtsbijstand met een beroep op artikel 7.3 sub c van de voorwaarden afgewezen omdat sprake is van een met het burenrecht strijdige situatie die al bij de aankoop van de woning bestond. De Geschillencommissie is van oordeel dat de uitvoerder het verzoek van de consumenten mocht afwijzen omdat het enkele bestaan van een met het burenrecht strijdige situatie bij de aankoop van een woning al maakt dat geen rechten aan de rechtsbijstandverzekering kunnen worden ontleend. De klacht is ongegrond en de vordering wordt afgewezen.

De commissie: “In artikel 7.3 sub c van de voorwaarden is bepaald dat de rechtsbijstandverzekering geen dekking biedt als bij de aankoop van een onroerende zaak een situatie bestond die strijdig is met het burenrecht. Anders dan de consumenten en hun gemachtigde stellen, volgt uit het artikel dat alleen de feitelijke situatie bepalend is voor de dekking. Daarvoor is niet relevant of bij de aankoop van de woning daarover een geschil bestond. Evenmin is relevant of de consumenten bij de aankoop van de woning wisten of redelijkerwijs hadden kunnen weten dat de schutting niet op de erfgrens staat. Het enkele bestaan van een situatie die in strijd is met het burenrecht bij de aankoop van een woning maakt al dat er geen rechten aan de rechtsbijstandverzekering kunnen worden ontleend. De consumenten stellen zelf dat de omstandigheid dat de schutting op hun perceel staat in strijd is met het burenrecht en dat deze daarom naar de erfgrens verplaatst moet worden. Vast staat dat deze situatie reeds voor aankoop van de woning bestond. Dat de voormalig eigenaar hierover afspraken heeft gemaakt met de buren, maakt echter niet, zoals consumenten betogen, dat daardoor een situatie bestond die niet in strijd is met het burenrecht. De feitelijke situatie was hetzelfde, er was strijd met het burenrecht, maar door de gemaakte afspraken bestond hierover geen geschil.”

Reactie toevoegen

 
Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0007) De consument heeft twee akkoordverklaringen ondertekend, voor schade aan de inboedel en voor schade aan opstal en tuin. Daarna heeft...

Kifid: registratie van persoonsgegevens niet standaard acht jaar

Kifid: registratie van persoonsgegevens niet standaard acht jaar

De Commissie van Beroep van Kifid oordeelt in een dinsdag gepubliceerde uitspraak dat de bank bij registratie van persoonsgegevens niet standaard mag uitgaan van...