Lelijk gebeten door Cobra 6...

Boem explosie via Pixabay

Onvoorzichtig gedrag, ook al is dit mogelijk ingegeven door drankgebruik, maakt dat een man goeddeels zelf verantwoordelijk is voor het zware letsel aan zijn hand dat hij opliep door een Cobra 6 te laten ontploffen op een bedrijfsfeest, ook al liet iemand anders dit illegale vuurwerk rondslingeren.

Het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep: "Het gevaarzettende gedrag van [geïntimeerde] weegt in het kader van de billijkheidscorrectie veel zwaarder dan het foutieve gedrag van [appellant] . De ernst van het letsel en de gevolgen daarvan heeft [geïntimeerde] daarom in overwegende mate aan zichzelf te wijten. Het feit dat [appellant] is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid kan niet tot een ander oordeel leiden. Alles afwegend komt het hof tot het oordeel dat de billijkheid eist dat [geïntimeerde] tien procent van zijn schade toegewezen dient te krijgen en 90 procent daarvan zelf dient te dragen."

Het Hof: "Het gevaar dat aan vuurwerk is verbonden realiseert zich pas als het wordt afgestoken. Daarbij komt dat het algemeen bekend is dat het buitengewoon gevaarlijk is om binnen vuurwerk af te steken. Dat geldt temeer als het wordt afgestoken in een relatief kleine bedrijfskantine waarin zich personen bevinden die dicht op elkaar zitten. Toen [geïntimeerde] het vuurwerk in handen kreeg, had hij het daarom aan de eigenaar moeten teruggeven in plaats van de lont aan te steken. [geïntimeerde] had ongeveer 10 flesjes bier gedronken. Over dit alcoholgebruik denkt het hof niet anders dan de rechtbank. Als [geïntimeerde] onder invloed van alcohol heeft gehandeld, heeft dat niet tot gevolg dat hem geen of een minder groot verwijt kan worden gemaakt. Zijn onvoorzichtige gedrag omvat mede het in zodanige mate nuttigen van alcohol dat hij niet meer voldoende in staat was om zijn impulsen te onderdrukken en/of het gevaarzettende van zijn gedrag te overzien."

De lagere rechtbank hanteerde een 65/35-verdeling of 50/50 mocht [appellant] verzekerd zijn.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Attero haalt opnieuw bakzeil in zorgplichtzaak tegen Aon

Attero haalt opnieuw bakzeil in zorgplichtzaak tegen Aon

Van schending van zorgplicht door Aon is geen sprake, meent ook de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden in de zaak die door Attero is aangespannen. De...

Gehandicapte die niet mag motorrijden met Feetless Bike System mag wel op scooter

Gehandicapte die niet mag motorrijden met Feetless Bike System mag wel op scooter

De rechtbank heeft volgens de Raad van State terecht geoordeeld dat het CBR zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat [appellant] niet voor...

Waterschade in tandartspraktijk: Achmea hoeft gevolgschade niet te vergoeden

Waterschade in tandartspraktijk: Achmea hoeft gevolgschade niet te vergoeden

Achmea hoeft gevolgschade voortvloeiend uit schade aan zaken niet te vergoeden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden neemt het eerdere vonnis van de rechtbank over...

Adviseur hoeft niet te wijzen op niet concreet voorzienbare risico's

Adviseur hoeft niet te wijzen op niet concreet voorzienbare risico's

In zijn algemeenheid kan van een assurantietussenpersoon niet worden gevergd dat hij zijn cliënt op alle mogelijke, ook niet concreet voorzienbare of niet relevante,...

Eiser moet 60 mille schade aan verduisterde boot aantonen

Eiser moet 60 mille schade aan verduisterde boot aantonen

De Rechtbank Rotterdam draagt in een tussenvonnis eiser op te bewijzen dat in de periode dat het jacht verduisterd is geweest, er schade aan het jacht is ontstaan....

Tegenbewijs De Witte Wieven verbleekt...

Tegenbewijs De Witte Wieven verbleekt...

De Witte Wieven BV is er niet in geslaagd, meent het Gerechtshof Amsterdam, te bewijzen dat zij voldoende milieuzorg heeft betracht. Reaal mocht de claim op de MSV...

ASR moet bewijzen dat auto stilstond

ASR moet bewijzen dat auto stilstond

ASR moet van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep bewijzen dat een auto stilstond. Eerder gaf de rechtbank ASR gelijk in haar bewering dat sprake was...

Bedrijf moet adviseur informeren over nieuwe werknemers

Bedrijf moet adviseur informeren over nieuwe werknemers

De adviseur, aldus het Gerechtshof Amsterdam, mocht afgaan op de afspraak dat zij geïnformeerd zou worden als de relatie een werknemer in dienst zou nemen....

Staat niet in beroep in Faro-zaak

Staat niet in beroep in Faro-zaak

De Staat gaat niet in beroep tegen de gerechtelijke uitspraak begin dit jaar in verband met de Faro-ramp uit 1992. De rechtbank veroordeelde de Staat tot het vergoeden...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden kan zich op grond van artikel 6:233 aanhef en onder b BW door vernietiging bevrijden van haar gebondenheid...