Motorrijder geeft NN het nakijken

motor achterkant

In een zaak rond een gestolen motorfiets laat Kifid het oordeel van de contra-expert zwaarder wegen dan dat van de door NN ingeschakelde expert. NN moet alsnog de schade vergoeden. (Uitspraak GC 2020-195)

Gebruik van het verplichte ART-slot zou volgens de expert na minimaal drie keer sporen moeten hebben nagelaten en hij heeft in het geheel geen gebruikssporen aangetroffen. De contra-expert komt tot een ander oordeel.

De Geschillencommissie: “De experts zijn het niet met elkaar eens en de Commissie ziet in de over en weer aangedragen reacties van partijen en de experts op de rapporten geen aanleiding om de conclusie van een van de experts zwaarder te laten wegen dan die van de ander. Het gevolg daarvan is dat verzekeraar niet is geslaagd in het leveren van tegenbewijs, zodat het ervoor moet worden gehouden dat de motor was afgesloten met de op grond van de voorwaarden en de clausule vereiste sloten.

“Verzekeraar is gehouden de schade die consument heeft geleden door de diefstal van de motor, te weten een bedrag van 6.599 euro (de waarde van de motor en het ART-slot) en de kosten van de contra-expert van 363 euro te vergoeden. De kosten van de advocaat van 770 euro wordt op grond tarief III van het liquidatietarief van Kifid gemaximeerd op 100 euro en dient ook door verzekeraar vergoed te worden. De post ‘overige kosten’ is niet gespecificeerd en komt om die reden ook niet voor vergoeding in aanmerking. De registraties in het Incidentenregister en het daaraan gekoppelde EVR, de gebeurtenissenadministratie en het IVR moet verzekeraar doorhalen. Verzekeraar dient de melding bij het CBV in te trekken.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nabeschouwing zorgplicht financieel adviseur bij gedaalde ORV-premies

Nabeschouwing zorgplicht financieel adviseur bij gedaalde ORV-premies

Door adviseur Chris de Bruin van Bureau mr. de Bruin uit Amerongen Op 2 september 2019 deed de Geschillencommissie van het Kifid een uitspraak (nr. GC2019-623)...

Dubbel...

Dubbel...

Univé Schade heeft de claim volgens Kifid terecht afgewezen, omdat consument niet twee originele fietssleutels kon overleggen. Consument was zijn reservesleutel...

Vanaf 8 juni weer zittingen bij Kifid

Vanaf 8 juni weer zittingen bij Kifid

De richtlijnen van de overheid vanwege het coronavirus bieden ruimte voor Kifid om vanaf maandag 8 juni weer zittingen te kunnen houden bij Kifid. Wanneer een mondelinge...

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

GC 2020-251, een belangrijke Kifid-uitspraak met drie kernpunten die opnieuw leiden tot de noodzaak om een aantal onderdelen in de bedrijfsvoering van de financieel...

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

"De duidelijkheid die met deze uitspraak ontstaat is zeer welkom." Aldus Adfiz over de uitspraak vorige week van de Kifid-commissie van Beroep 'Adviseur hoeft niet...

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Een advieskantoor verzocht Kifid of hij een betalingsregeling mag treffen met de klagende consumenten. Dat kan alleen, aldus de Geschillencommissie, met medewerking...

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Kifid laat verzekeringskantoor Amptmeijer een bedrag van 7.570,68 euro vergoeden aan een klagend stel. In haar einduitspraak GC 2020-439 oordeelt de Geschillencommissie...

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Wanneer de verzekeraar zonder enige toelichting een polis verstrekt aan een consument die afwijkt van het aanvraagformulier, dan is dat in strijd met de zorgplicht....

Duur dutje...

Duur dutje...

(Kifid-uitspraak GC 2020-430) Op het strand tijdens zijn vakantie en terwijl consument een dutje deed, is zijn tas met daarin waardevolle spullen gestolen. Consument...

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

(Kifid-uitspraak GC 2020-369) Een echtpaar heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ING Bank zijn doorlopend krediet in september 2019 heeft beëindigd...