Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0385) De rekening die de hypotheekadviseur indiende na voortijdige beëindiging door de consumenten van de opdracht tot advies en bemiddeling was terecht en correct, oordeelt de Geschillencommissie.

In de opdracht tot dienstverlening overeengekomen dat de consumenten bij voortijdige beëindiging van de opdracht een honorarium van 135 euro per uur aan de adviseur moesten betalen. De adviseur (HypotheekVriendelijk) heeft de consumenten een factuur van 443,25 euro gestuurd voor zijn werkzaamheden tot dat moment (drie uur en zeventien minuten á 135 euro per uur).

De commissie: “Uit het klachtdossier blijkt dat de tijd die de adviseur aan het adviesdossier van de consumenten heeft besteed 197 minuten bedroeg en hoe de adviseur deze tijd heeft besteed. Daarbij is de adviseur naar het oordeel van de commissie gebleven binnen de grenzen van hetgeen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is. Bij dit oordeel was ook van belang dat voor de commissie in voldoende mate is komen vast te staan dat de consumenten de adviseur niet in gebreke hebben gesteld voordat zij de overeenkomst van opdracht hebben ontbonden. Dat betekent dat de consumenten de overeenkomst ‘rauwelijks’ hebben ontbonden. Dat verwijt de commissie de consumenten.”

De consumenten waren ontevreden over de dienstverlening. Zo zouden zij de adviseur op voor hen cruciale momenten niet hebben kunnen bereiken en zouden de gesprekken met de adviseur onvoldoende efficiënt en doortastend zijn geweest. De uitspraak gaat hier verder niet op in.

Reactie toevoegen

 
Klacht te laat ingediend bij Kifid

Klacht te laat ingediend bij Kifid

Een klacht moet zijn ingediend bij Kifid binnen een jaar nadat de consument deze voor het eerst aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd. Verder geldt...

Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

(Kifid-uitspraken GC 2021-0674 en GC 2021-0675) De consument en zijn echtgenote zijn voor een longrevalidatie van de echtgenote van tien weken naar Spanje afgereisd....

Één procent, punt…

Één procent, punt…

(Kifid-uitspraak GC2021-0631)De consumenten hebben een hypothecaire geldlening met bouwdepot afgesloten bij de geldverstrekker (a.s.r.). In de offerte is opgenomen...

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

(Kifid-uitspraak GC 2021-0676) De consumenten hebben in 2015 een hypothecaire geldlening bij Delta Lloyd afgesloten. Na de overname van Delta Lloyd door NN Bank...

Niet kunnen reizen vanwege ontbreken gezondheidsverklaring geen gedekte gebeurtenis

Niet kunnen reizen vanwege ontbreken gezondheidsverklaring geen gedekte gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2021-0657) De consument wil dat zijn annuleringkosten voor het annuleren van zijn vakantie naar Frankrijk door de gevolmachtigde worden vergoed....

Ook rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook bij een doorlopend krediet waarbij geleend is met de woning als onderpand, een zogenoemd Flexibel Hypotheek Krediet, mag de consument erop vertrouwen dat het...

Obvion mocht aanvullende hypotheekakte eisen

Obvion mocht aanvullende hypotheekakte eisen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0642) De consumenten zijn overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht. Obvion heeft met deze overstap ingestemd met als voorwaarde dat er een...

Hypotheekadviseur handelde perfect

Hypotheekadviseur handelde perfect

(Kifid-uitspraak GC 2021-0640) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies tot de adviseur (Perfect Hypotheken) gewend. De overeenkomst van opdracht is door...

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Kifid heeft besloten om voor beleggingsverzekeringsklachten van het type Universal Life de klachtbehandeling voort te zetten tot en met de schriftelijke procedure....

Financiële instellingen mogen online identificatie eisen

Financiële instellingen mogen online identificatie eisen

De wet verplicht dat financiële instellingen de identiteit van hun klanten moeten controleren; de wet schrijft niet voor hoe dat moet gebeuren. Financiële...