"Zorgplicht is meer dan premies vergelijken"

Laptop

"Zorgplicht is meer dan premies vergelijken." Aldus AS Support bij de aankondiging van de Risicoscanner die zij half november verwacht te lanceren.

Oprichter Rien Eyzenga van AS Support: ""Gesuggereerd werd onlangs dat de adviseur die zijn relaties niet actief zou benaderen met alternatieve premievoorstellen, zijn zorgplicht onjuist zou invullen. Daarbij werd compleet voorbij gegaan aan de vraag wat de zorgplicht nu feitelijk inhoudt. Want het doen van alternatieve premievoorstellen is maar een (heel klein) deel van die zorgplicht. Sterker nog, wanneer de adviseur wel een nieuw premievoorstel zou doen, zonder daarbij na te gaan of de bestaande polis nog steeds passend is, zou hij een gerede kans kunnen lopen aangesproken te worden indien de polis bij een uitkering onvoldoende dekking zou geven. De zorgplicht vraagt niet om een periodieke premievergelijking, maar om een complete periodieke scan waarmee nagegaan wordt of producten nog steeds ‘passend’ zijn.

"Zorgplicht heeft alles te maken met het actueel houden van gegevens en het daarmee passend houden van geadviseerde financiële producten. Alleen heeft de consument daar zelf ook een taak. Om vooral dat laatste duidelijk te maken, zal voor de FA ook een filmpje beschikbaar zijn voor op zijn eigen website."

Eyzenga omschrijft de Risicoscanner als "een intelligent systeem, dat straks de plaats kan gaan innemen van het periodieke service- en inventarisatiegesprek. Met de Risicoscanner kan de adviseur volstaan zijn klant periodiek uit te nodigen in te loggen op zijn (beveiligde) persoonlijke Risicoscan, om daar de eerder vastgelegde gegevens en antwoorden na te lopen en aan te geven in hoeverre die wel of niet meer actueel zijn. Waarna de adviseur met de antwoorden de klantportefeuille weer kan aanpassen aan de nieuwe realiteit, of nieuwe voorstellen kan doen.

"De Risicoscanner inventariseert, controleert kentekens bij het RDW, legt vast, agendeert, maakt hiaten duidelijk, rekent zelfstandig gegevens door en koppelt ze allemaal terug naar de adviseur. Want het doel is om de consument snel inzicht te geven en de adviseur te helpen zijn zorgplicht ingevuld te krijgen. Met dat doel zijn in de Risicoscanner ook een inboedelwaardemeter aanwezig, een herbouwwaardemeter en een volledig nieuwe rekentool waarmee direct de financiële gevolgen van overlijden in beeld gebracht kunnen worden, zodat ook op dat terrein passend geadviseerd kan worden."

Filmpje om klant in beweging te brengen

Om de consument daadwerkelijk in beweging te krijgen, komt AS Support met een filmpje.

Eyzenga: "Zorgplicht heeft alles te maken met het actueel houden van gegevens en het daarmee passend houden van geadviseerde financiële producten. Alleen heeft de consument daar zelf ook een taak. Om vooral dat laatste duidelijk te maken, zal voor de FA ook een filmpje beschikbaar zijn voor op zijn eigen website."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Assurantieadviseur is meer dan een doorgeefluik

Assurantieadviseur is meer dan een doorgeefluik

Regelmatig worden assurantieadviseurs aansprakelijk gesteld wegens het (beweerdelijk) niet voorlichten van de klant over door de verzekeraar verplicht gestelde...

Klanten Defam hechten aan zorgplicht adviseur en kredietverstrekker

Klanten Defam hechten aan zorgplicht adviseur en kredietverstrekker

79 procent vindt het noodzakelijk dat de adviseur minimaal 1 keer per jaar checkt of de lening nog past bij zijn situatie en zo controleert of de lening nog verantwoord...

De zorgplicht: meer plicht dan zorg

De zorgplicht: meer plicht dan zorg

Inmiddels kan ik zeggen dat ik een oude rot in het vak ben. Ik kan het ontkennen omdat ik me nog lang niet oud voel, maar de 24 jaar werkervaring spreken dat tegen. Ik...

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Bij Kifid-zaken blijkt nogal eens dat de adviseur zijn dossiervorming niet op orde had. Echt duur komt dat de adviseur niet te staan. Helemaal niet als de adviseur...

"In wet regelen dat verzekeraars ook belangen benadeelden in acht nemen"

"In wet regelen dat verzekeraars ook belangen benadeelden in acht nemen"

Leg in artikel 4:24a Wft vast dat (in ieder geval) schadeverzekeraars ook op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van benadeelden én ook die van...

Adviseur hoeft geen inzicht te geven in opbouw premie

Adviseur hoeft geen inzicht te geven in opbouw premie

De op de adviseur rustende verplichting gaat niet zo ver dat hij gehouden is inzage te geven in de opbouw van het premiebedrag. Dat stelt de Geschillencommissie...

Adfiz: "Zorgplicht biedt ook commerciële kansen"

Adfiz: "Zorgplicht biedt ook commerciële kansen"

Zorgplicht is niet alleen lastig maar biedt ook commerciële kansen, aldus Adfiz in de VVP-rubriek Ken je vak! Nazorg kun je als een last ervaren als adviseur...

Vooraf exact uurtarief met opdrachtgever bespreken

Vooraf exact uurtarief met opdrachtgever bespreken

Wie een gemiddeld uurtarief van 60 euro afspreekt, kan vervolgens niet zomaar 80 euro in rekening brengen. Aldus bevestigt de kantonrechter van de Rechtbank Limburg...

Zorgplicht biedt ook commerciële kansen

Zorgplicht biedt ook commerciële kansen

In eerdere bijdragen in dit katern zijn al diverse juridische en compliance aspecten van het thema zorgplicht belicht. Zo kan het belang van het goed vastleggen...

Adviseur niet verantwoordelijk voor niet-lezen e-mails consument

Adviseur niet verantwoordelijk voor niet-lezen e-mails consument

Een adviseur is er niet verantwoordelijk voor als een consument informatie zou missen doordat hij of zij zijn e-mail nauwelijks leest, zo valt op te maken uit Uitspraak...