Camera even laten liggen: geen vergoeding

Kifid LOGO 2017

SCHADE - Consument plaatst bij het betalen van zijn parkeerticket een kleine maar dure camera op de parkeerautomaat. Na betaling vergeet de consument de camera. Na tien minuten ontdekt hij het gemis en gaat terug naar de automaat. De camera is dan echter verdwenen. De consument claimt de schade op een voor de camera afgesloten kostbaarhedenverzekering. Daarbij geeft consument aan ten tijde van het voorval net te hebben gehoord dat zijn echtgenote ernstig ziek was waardoor hij niet zijn normale oplettendheid had betracht. Daarnaast had hij de (kleine) camera bovenop de parkeerautomaat achter een richel gelegd waardoor de camera ook na het betalen niet direct in zijn blikveld bleef. De verzekeraar wijst het verzoek tot schadevergoeding af met als argument dat niet voldaan zou zijn aan de in de polisvoorwaarden opgenomen vereiste van ‘normale voorzichtigheid om schade te voorkomen’.

De geschillencommissie komt tot de volgende redenering. Bij de uitleg van de betekenis van de polisvoorwaarden is bepalend welke betekenis partijen in redelijkheid over en weer hieraan mogen toekennen. Indien over de specifieke inhoud van de voorwaarden tussen partijen niet is onderhandel, dan moet de betekenis van de voorwaarden, behoudens bijzondere omstandigheden, objectief worden uitgelegd. Op grond van HR 11 januari 1991, NJ 1991,271 volgt dat een verzekerde in beginsel dekking heeft wanner het verlies het gevolg is van een moment van onachtzaamheid. Het op de openbare weg onbeheerd laten van een camera gedurende tien minuten kan echter naar het oordeel van de geschillencommissie niet meer worden gekwalificeerd als een moment van onachtzaamheid. De door consument vermelde gemoedstoestand is te begrijpen maar is een subjectieve omstandigheid en niet de door de Hoge Raad bedoelde objectieve omstandigheid. Hierop volgt afwijzing van de klacht. - Uitspraak 2018 -317

Reactie toevoegen

 
Editie
Eis tot vernietiging bindend Kifid-advies afgewezen door rechtbank

Eis tot vernietiging bindend Kifid-advies afgewezen door rechtbank

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam heeft een eis tot vernietiging van een bindend Kifid-advies afgewezen. De rechtbank: “Een bindend advies kan worden vernietigd...

Claim na diefstal quad ten onrechte afgewezen

Claim na diefstal quad ten onrechte afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0652) Naar het oordeel van de Geschillencommissie heeft de consument voldoende aannemelijk gemaakt dat de quad op slot stond met een goedgekeurd...

Huren studentenverblijf valt niet onder begrip ‘boeken’

Huren studentenverblijf valt niet onder begrip ‘boeken’

(Kifid-uitspraak GC 2022-0655) Partijen verschillen van mening of de geclaimde diefstalschade door de consument onder de dekking van de reisverzekering valt. Naar...

BKR-registratie blijft staan ondanks schone lei

BKR-registratie blijft staan ondanks schone lei

(Kifid-uitspraak GC 2022-0657) De consument is van mening dat zijn belang bij het kopen van een huis zwaarder weegt dan het belang van de bank bij handhaving van...

Gaslek niet per se plotselinge gebeurtenis

Gaslek niet per se plotselinge gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2022-0644) Lekkage aan de gasleiding. De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument geen recht heeft op vergoeding van de door hem gemaakte...

Uitspraak Kifid cool voor klant

Uitspraak Kifid cool voor klant

(Kifid-uitspraak GC 2022-0645) De consument maakt bezwaar tegen de bij zijn aflopend krediet geplaatste achterstandsmelding in het CKI. Hij stelt dat hij door deze...

Wegvallen begeleiding geen geldige annuleringsreden

Wegvallen begeleiding geen geldige annuleringsreden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0637) De consument heeft een beroep gedaan op zijn verzekering, omdat hij zijn wintersportvakantie heeft moeten annuleren. Als reden voor...

Geen AVP-dekking bij schade toegebracht door verzekerden onderling in spelsituatie

Geen AVP-dekking bij schade toegebracht door verzekerden onderling in spelsituatie

(Kifid-uitspraak GC 2022-0638) De jongste zoon van de consument is aan het springen op de trampoline in de tuin. Op enig moment springt de oudste zoon van de consument...

Psychose niet aangetoond, registratie gerechtvaardigd

Psychose niet aangetoond, registratie gerechtvaardigd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0635) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument onvoldoende heeft onderbouwd dat hij ten tijde van het ongeval en de schademelding...

Kifid laat ING buitenlandhypotheek toch verlengen

Kifid laat ING buitenlandhypotheek toch verlengen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0621) De consumenten hebben in 2005 een aflossingsvrije hypothecaire geldlening van de bank (ING) gekregen voor de financiering van een...