Camera even laten liggen: geen vergoeding

Kifid LOGO 2017

SCHADE - Consument plaatst bij het betalen van zijn parkeerticket een kleine maar dure camera op de parkeerautomaat. Na betaling vergeet de consument de camera. Na tien minuten ontdekt hij het gemis en gaat terug naar de automaat. De camera is dan echter verdwenen. De consument claimt de schade op een voor de camera afgesloten kostbaarhedenverzekering. Daarbij geeft consument aan ten tijde van het voorval net te hebben gehoord dat zijn echtgenote ernstig ziek was waardoor hij niet zijn normale oplettendheid had betracht. Daarnaast had hij de (kleine) camera bovenop de parkeerautomaat achter een richel gelegd waardoor de camera ook na het betalen niet direct in zijn blikveld bleef. De verzekeraar wijst het verzoek tot schadevergoeding af met als argument dat niet voldaan zou zijn aan de in de polisvoorwaarden opgenomen vereiste van ‘normale voorzichtigheid om schade te voorkomen’.

De geschillencommissie komt tot de volgende redenering. Bij de uitleg van de betekenis van de polisvoorwaarden is bepalend welke betekenis partijen in redelijkheid over en weer hieraan mogen toekennen. Indien over de specifieke inhoud van de voorwaarden tussen partijen niet is onderhandel, dan moet de betekenis van de voorwaarden, behoudens bijzondere omstandigheden, objectief worden uitgelegd. Op grond van HR 11 januari 1991, NJ 1991,271 volgt dat een verzekerde in beginsel dekking heeft wanner het verlies het gevolg is van een moment van onachtzaamheid. Het op de openbare weg onbeheerd laten van een camera gedurende tien minuten kan echter naar het oordeel van de geschillencommissie niet meer worden gekwalificeerd als een moment van onachtzaamheid. De door consument vermelde gemoedstoestand is te begrijpen maar is een subjectieve omstandigheid en niet de door de Hoge Raad bedoelde objectieve omstandigheid. Hierop volgt afwijzing van de klacht. - Uitspraak 2018 -317

Reactie toevoegen

 
Editie
Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

(Kifid-uitspraak GC 2022-1001) De Geschillencommissie heeft begrip voor de teleurstelling van de consument, omdat het advies om voor een dertienjarige twee gemengde...

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

(Kifid-uitspraak GC 2022-0989) De consument is door een storm met haar motor van de weg afgeraakt en tegen een paal gereden. De gevolmachtigde heeft de schade niet...

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0992) Door een storm is er onder andere schade ontstaan aan de tuin van de consument. De gevolmachtigde heeft vergoeding van de schade aan...

Vissen toch verzekerd

Vissen toch verzekerd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet...

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....

Uitkering AOV bestendig inkomen?

Uitkering AOV bestendig inkomen?

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder weigert dit met als argument...