Camera even laten liggen: geen vergoeding

Kifid LOGO 2017

SCHADE - Consument plaatst bij het betalen van zijn parkeerticket een kleine maar dure camera op de parkeerautomaat. Na betaling vergeet de consument de camera. Na tien minuten ontdekt hij het gemis en gaat terug naar de automaat. De camera is dan echter verdwenen. De consument claimt de schade op een voor de camera afgesloten kostbaarhedenverzekering. Daarbij geeft consument aan ten tijde van het voorval net te hebben gehoord dat zijn echtgenote ernstig ziek was waardoor hij niet zijn normale oplettendheid had betracht. Daarnaast had hij de (kleine) camera bovenop de parkeerautomaat achter een richel gelegd waardoor de camera ook na het betalen niet direct in zijn blikveld bleef. De verzekeraar wijst het verzoek tot schadevergoeding af met als argument dat niet voldaan zou zijn aan de in de polisvoorwaarden opgenomen vereiste van ‘normale voorzichtigheid om schade te voorkomen’.

De geschillencommissie komt tot de volgende redenering. Bij de uitleg van de betekenis van de polisvoorwaarden is bepalend welke betekenis partijen in redelijkheid over en weer hieraan mogen toekennen. Indien over de specifieke inhoud van de voorwaarden tussen partijen niet is onderhandel, dan moet de betekenis van de voorwaarden, behoudens bijzondere omstandigheden, objectief worden uitgelegd. Op grond van HR 11 januari 1991, NJ 1991,271 volgt dat een verzekerde in beginsel dekking heeft wanner het verlies het gevolg is van een moment van onachtzaamheid. Het op de openbare weg onbeheerd laten van een camera gedurende tien minuten kan echter naar het oordeel van de geschillencommissie niet meer worden gekwalificeerd als een moment van onachtzaamheid. De door consument vermelde gemoedstoestand is te begrijpen maar is een subjectieve omstandigheid en niet de door de Hoge Raad bedoelde objectieve omstandigheid. Hierop volgt afwijzing van de klacht. - Uitspraak 2018 -317

Reactie toevoegen

 
Editie
Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...