Gevlogen…

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRKAKEN SCHADE – Consument heeft een Rabobank Goldcard. Aankopen daarmee zijn door middel van een door de bank gesloten aankoopverzekering van Chubb verzekerd. Consument koopt op enig moment vliegtickets met de Goldcard maar de vliegtuigmaatschappij (WOW Air) gaat voor de vlucht failliet. De verzekeraar wijst dekking af omdat de vliegtickets niet onder het begrip zaken zoals gehanteerd in de voorwaarden vallen. De Geschillencommissie legt de betrokken voorwaarde uit en komt tot de conclusie dat verzekeraar dekking kon weigeren.

De Geschillencommissie is van mening dat “met het begrip zaken in artikel 6.2 Voorwaarden niets anders bedoeld kan zijn dan dat Verzekeraar alleen dekking wenst te verlenen bij schade door verlies, diefstal en beschadiging van fysieke of tastbare objecten en geen dekking wenst te verlenen in andere gevallen. Immers kan alleen bij fysieke of tastbare objecten sprake zijn van schade door verlies, diefstal of beschadiging. Vliegtickets zijn – indien geprint – weliswaar tastbaar en fysiek, maar kunnen bij verlies, diefstal of beschadiging eenvoudig opnieuw worden geprint. De waarde van de vliegtickets is gelegen in het recht dat zij recht geven op de verschaffing van een dienst, namelijk een vlucht. Deze uitleg van het begrip zaken sluit aan bij de invulling die de Van Dale (online 2020) aan het begrip zaak (waarvan zaken het meervoud is) geeft, namelijk 1 voorwerp, ding; 2 handel, bedrijf, winkel; 3 aangelegenheid, affaire; 4 geding, proces. Van de hier door Van Dale gegeven betekenissen komt in het onderhavige geval alleen de eerste betekenis in aanmerking. Uit deze betekenis volgt dat het gaat om fysieke of tastbare objecten.

“Uit het bovenstaande vloeit voort dat artikel 6.2 Voorwaarden naar het oordeel van de Commissie een duidelijke bepaling is die niet voor meerdere uitleg vatbaar is. Weliswaar kunnen de vliegtickets als zaken in de zin van artikel 6.2 worden beschouwd maar niet is gebleken dat Consument schade heeft geleden door verlies, diefstal of beschadiging van de vliegtickets.

“Consument heeft wel schade geleden maar om een andere reden, namelijk dat hij het recht dat verbonden is aan de vliegtickets niet kan uitoefenen jegens de vliegtuigmaatschappij omdat deze failliet is gegaan voor de eerste vliegdatum. Dit laatste is evenwel geen gedekte schadeoorzaak. Consument kan zich derhalve niet beroepen op dekking onder de Voorwaarden.” – Uitspraak GC 2020-422

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid laat a.s.r. bank hypotheekkosten vergoeden ontstaan door stoppen effectendienstverlening

Kifid laat a.s.r. bank hypotheekkosten vergoeden ontstaan door stoppen effectendienstverlening

Kifid laat a.s.r. bank kosten vergoeden die de cliënt maakte wegens het besluit van de bank de effectendienstverlening te beëindigen (uitspraak GC 2020-825)....

Ontwikkelingen die dekking niet raken, vallen buiten nazorgplicht

Ontwikkelingen die dekking niet raken, vallen buiten nazorgplicht

Algemene ontwikkelingen, zoals het ingestelde provisieverbod, hebben geen gevolgen voor de dekking van de AOV en vallen daarmee niet onder de nazorgplicht. De Wft...

Klant mag uitgaan van juistheid boete op de pro forma aflosnota

Klant mag uitgaan van juistheid boete op de pro forma aflosnota

(Kifid-uitspraak GC 2020-816) De bank (de Volksbank N.V., h.o.d.n. DBV Finance) heeft op verzoek van consumenten een pro forma aflosnota opgemaakt, maar heeft de...

Dekker: Kifid ook voor geschil consument en verzekeraar aansprakelijke partij

Dekker: Kifid ook voor geschil consument en verzekeraar aansprakelijke partij

Om de toegang tot het Kifid te verbeteren wordt er op in gezet dat gedupeerden ook bij het instituut terecht kunnen, als er sprake is van een geschil over de AVP...

Adviseur moet consument 70.288,44 euro vergoeden

Adviseur moet consument 70.288,44 euro vergoeden

De schadevergoeding die SFZ Financiële Diensten moet betalen na de eerdere Kifid-tussenuitspraak schending zorgplicht is vastgesteld op 70.288,44 euro. De consument...

Repatriëring duurde niet te lang

Repatriëring duurde niet te lang

(Kifid-uitspraak GC 2020-799) Consumenten vorderen 1.000 euro immateriële schadevergoeding van Allianz Global Assistance omdat zij menen dat de repatriëring...

Kifid: Yarden mag ook vóór 1993 afgesloten pakketpolis eenzijdig aanpassen

Kifid: Yarden mag ook vóór 1993 afgesloten pakketpolis eenzijdig aanpassen

Vanwege de financiële situatie van Yarden mag de verzekeraar de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen, ook als het uitvaartdienstenpakket voor 1993...

Kifid gaat reglement aanpassen om ongewenste situatie te voorkomen

Kifid gaat reglement aanpassen om ongewenste situatie te voorkomen

De Geschillencommissie heeft in drie uitspraken over het rentetarief op doorlopend krediet vanwege ‘het belang van de zaak’ direct beroep opengesteld....

Kifid matigt vergoeding adviseur

Kifid matigt vergoeding adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-741) De verstrekte opdracht tot advies en bemiddeling ter zake de hypothecaire geldlening wordt vlak voor de afronding daarvan beëindigd....

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

(Kifid-uitspraak GC 2020-754) Consument en zijn partner hebben via een voorganger van adviseur in verband met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten....