Privacyklacht van natuurlijke persoon

Kifid kantoor

PRIVACY – In deze uitspraak oordeelt de Geschillencommissie dat zij de eis tot herstel van schadevrije jaren niet kan behandelen, omdat de klager geen consument maar een handelaar lijkt te zijn. En klachten van ondernemers behandelt Kifid niet, met uitzondering van – sinds medio 2018 – klachten van kleinzakelijke ondernemers over zakelijke kredieten. Toch pakt Kifid wel een ander deel van de klacht op, namelijk over de registratie van de klager in de verschillende registers voor fraudebestrijding. Dit omdat het hier een privacyklacht betreft van een natuurlijke persoon. En artikel 60 van het Kifid-reglement beschouwt onder andere ‘een natuurlijke persoon met een privacyklacht’ als consument. Dus een natuurlijke persoon, ook al bedrijft deze handelsactiviteiten, kan zich met een klacht inzake privacy tot Kifid wenden. In dit geval bood de gang naar Kifid overigens geen soelaas; álle registraties blijven gehandhaafd.

Het ging om iemand die volhield 6.500 euro voor een auto te hebben betaald, terwijl dat in werkelijkheid 3.200 euro was. Het kwam hem te staan op registratie door NN in alle registers: Gebeurtenissenadministratie, het daaraan gekoppelde Intern Verwijzingsregister, het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister. Bepaald niet mals. Zeker niet wanneer wordt bedacht dat Allianz – volgens een op hetzelfde moment gepubliceerde uitspraak (2019-385) – zich beperkte tot registratie in de Gebeurtenissenadministratie en het Intern Verwijzingsregister bij een vermeende frauduleuze autodiefstalclaim van 56 mille. Daar lijkt de logica een beetje zoek.

Trouwens: Allianz zat er volgens de Commissie naast en moet de registraties verwijderen en alsnog uitkeren. De consument vorderde dus 56 mille, de Commissie wijst “minimaal 44.500 euro” toe. Op basis van de overgelegde stukken kan de Commissie “een exact schadebedrag niet vaststellen wegens het ontbreken van de geldende voorwaarden. Gelet op het debat van partijen oordeelt de Commissie dat dit bedrag minimaal 44.500 euro bedraagt”. Een wel heel open einde. – Uitspraken 2019-385 en 386.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Dubbel...

Dubbel...

Univé Schade heeft de claim volgens Kifid terecht afgewezen, omdat consument niet twee originele fietssleutels kon overleggen. Consument was zijn reservesleutel...

Vanaf 8 juni weer zittingen bij Kifid

Vanaf 8 juni weer zittingen bij Kifid

De richtlijnen van de overheid vanwege het coronavirus bieden ruimte voor Kifid om vanaf maandag 8 juni weer zittingen te kunnen houden bij Kifid. Wanneer een mondelinge...

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

GC 2020-251, een belangrijke Kifid-uitspraak met drie kernpunten die opnieuw leiden tot de noodzaak om een aantal onderdelen in de bedrijfsvoering van de financieel...

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

"De duidelijkheid die met deze uitspraak ontstaat is zeer welkom." Aldus Adfiz over de uitspraak vorige week van de Kifid-commissie van Beroep 'Adviseur hoeft niet...

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Een advieskantoor verzocht Kifid of hij een betalingsregeling mag treffen met de klagende consumenten. Dat kan alleen, aldus de Geschillencommissie, met medewerking...

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Kifid laat verzekeringskantoor Amptmeijer een bedrag van 7.570,68 euro vergoeden aan een klagend stel. In haar einduitspraak GC 2020-439 oordeelt de Geschillencommissie...

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Wanneer de verzekeraar zonder enige toelichting een polis verstrekt aan een consument die afwijkt van het aanvraagformulier, dan is dat in strijd met de zorgplicht....

Duur dutje...

Duur dutje...

(Kifid-uitspraak GC 2020-430) Op het strand tijdens zijn vakantie en terwijl consument een dutje deed, is zijn tas met daarin waardevolle spullen gestolen. Consument...

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

(Kifid-uitspraak GC 2020-369) Een echtpaar heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ING Bank zijn doorlopend krediet in september 2019 heeft beëindigd...

SEO doet evaluatie Kifid

SEO doet evaluatie Kifid

SEO Economisch Onderzoek gaat op verzoek van het ministerie van Financiën onafhankelijk onderzoek doen naar de dienstverlening van het Kifid, het klachteninstituut...