Privacyklacht van natuurlijke persoon

Kifid kantoor

PRIVACY – In deze uitspraak oordeelt de Geschillencommissie dat zij de eis tot herstel van schadevrije jaren niet kan behandelen, omdat de klager geen consument maar een handelaar lijkt te zijn. En klachten van ondernemers behandelt Kifid niet, met uitzondering van – sinds medio 2018 – klachten van kleinzakelijke ondernemers over zakelijke kredieten. Toch pakt Kifid wel een ander deel van de klacht op, namelijk over de registratie van de klager in de verschillende registers voor fraudebestrijding. Dit omdat het hier een privacyklacht betreft van een natuurlijke persoon. En artikel 60 van het Kifid-reglement beschouwt onder andere ‘een natuurlijke persoon met een privacyklacht’ als consument. Dus een natuurlijke persoon, ook al bedrijft deze handelsactiviteiten, kan zich met een klacht inzake privacy tot Kifid wenden. In dit geval bood de gang naar Kifid overigens geen soelaas; álle registraties blijven gehandhaafd.

Het ging om iemand die volhield 6.500 euro voor een auto te hebben betaald, terwijl dat in werkelijkheid 3.200 euro was. Het kwam hem te staan op registratie door NN in alle registers: Gebeurtenissenadministratie, het daaraan gekoppelde Intern Verwijzingsregister, het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister. Bepaald niet mals. Zeker niet wanneer wordt bedacht dat Allianz – volgens een op hetzelfde moment gepubliceerde uitspraak (2019-385) – zich beperkte tot registratie in de Gebeurtenissenadministratie en het Intern Verwijzingsregister bij een vermeende frauduleuze autodiefstalclaim van 56 mille. Daar lijkt de logica een beetje zoek.

Trouwens: Allianz zat er volgens de Commissie naast en moet de registraties verwijderen en alsnog uitkeren. De consument vorderde dus 56 mille, de Commissie wijst “minimaal 44.500 euro” toe. Op basis van de overgelegde stukken kan de Commissie “een exact schadebedrag niet vaststellen wegens het ontbreken van de geldende voorwaarden. Gelet op het debat van partijen oordeelt de Commissie dat dit bedrag minimaal 44.500 euro bedraagt”. Een wel heel open einde. – Uitspraken 2019-385 en 386.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Kelderbox of niet?

Kelderbox of niet?

NN moet meer dan drie mille bijstorten op een eerdere gedane uitkering. Volgens Kifid was anders dan NN meent geen sprake van diefstal uit een kelderbox. Een begrip...

Bank mocht advies verplicht stellen

Bank mocht advies verplicht stellen

Triodos Bank mocht bij een hypotheekverhoging advies verplicht stellen en een nieuwe taxatie verlangen, aldus Kifid in uitspraak GC 2019-886. De Geschillencommissie...

Verzekeraar mag premie woonhuisverzekering met 50 procent verhogen

Verzekeraar mag premie woonhuisverzekering met 50 procent verhogen

Centraal Beheer mocht de premie van de woonhuisverzekering verhogen van 30,13 euro naar 44,90 euro, oordeelt Kifid. Het eenzijdig wijzigen van voorwaarden en premies...

Argumenten eigenaar gestolen motorboot blijven niet drijven...

Argumenten eigenaar gestolen motorboot blijven niet drijven...

Het niet kunnen voldoen aan de beveiligingseisen is volgens een Kifid een omstandigheid die voor risico van consument komt (uitspraak GC 2019-862). Nadat zijn motorboot...

Voormalige medewerker stelde zaken opzettelijk onjuist voor

Voormalige medewerker stelde zaken opzettelijk onjuist voor

Kifid laat Hypozeker 2.000 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. De Geschillencommissie schrijft in uitspraak GC 2019-860 met betrekking tot één...

Discrepantie is niet per se misleiding

Discrepantie is niet per se misleiding

Kifid laat ASR toch een deel van volgens de verzekeraar valselijk geclaimde inbraakschade vergoeden. Dit nadat de claimant door de rechter is vrijgesproken van frauduleus...

Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig

Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig

Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig. Zo noemt Kifid de handelwijze van een adviseur die zijn tarief verhoogde en vervolgens voor...

Adviseur moet vertragingsrente vergoeden

Adviseur moet vertragingsrente vergoeden

Kifid laat een adviseur de vertragingsrente (bijna 580 euro) vergoeden die de consument kwijt was door traagheid van de adviseur. De Geschillencommissie in uitspraak...

Kifid behandelt geen klachten die voorbeeld zijn in collectieve procedure

Kifid behandelt geen klachten die voorbeeld zijn in collectieve procedure

De Geschillencommissie heeft in een tweetal klachten over beleggingsverzekeringen geconcludeerd dat zij de klachten niet inhoudelijk kan behandelen (uitspraken GC...

Lek in polisvoorwaarden…

Lek in polisvoorwaarden…

Als Interpolis een beperkte dekking bij schade door een lekke leiding tot uitdrukking had willen brengen, had de verzekeraar (duidelijke) beperkende voorwaarden...