Commissie van Beroep Kifid: DEGIRO bezondigde zich aan misleiding

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0030) De Commissie van Beroep oordeelt dat DEGIRO de consument heeft willen misleiden over de werkelijke gang van zaken. De broker heeft bijzonder onzorgvuldig gehandeld tegenover de consument door over de manier van orderuitvoering langdurig te zwijgen en onjuiste informatie te geven. De redelijke kosten die de consument heeft moeten maken om de waarheid boven tafel te krijgen, zijn te beschouwen als schade vanwege de genoemde tekortkoming. De Commissie van Beroep stelt vast dat de broker hiervoor 24.000 euro aan de consument moet vergoeden.

DEGIRO moet ook 750 euro aan proceskosten vergoeden en 7.500 euro aan nadeel dat de consument heeft ondervonden van het onjuist uitvoeren van zijn orders.

De Geschillencommissie kwam eerder op een schadevergoeding van 3.027,30 euro. De Geschillencommissie vond: “DEGIRO heeft fouten gemaakt in de informatievoorziening, maar de commissie acht niet aannemelijk dat DEGIRO daarbij opzettelijk heeft gehandeld om te willen misleiden.”

Onwaar

De Commissie van Beroep stelt vast dat de broker sinds februari 2020 de orders niet meer direct to market uitvoerde, maar via de smart order router van Morgan Stanley. Ook staat vast dat deze verandering van order- en uitvoeringsbeleid een omvangrijke operatie was. Daarom is het aannemelijk dat de broker deze wijziging ruim vóór februari 2020 heeft ingezet. De Commissie van Beroep concludeert dat de broker haar klanten niet persoonlijk en niet via de website heeft geïnformeerd over het feit dat orders niet meer direct to market op Euronext werden geplaatst. Op de orderoverzichten bleef de broker vermelden dat dit wel het geval was. Ook heeft de broker niet weersproken dat in antwoord op gerichte vragen van de consument zij herhaaldelijk is blijven bevestigen dat orders direct to market waren uitgevoerd, hoewel dit onwaar was.

De commissie: “Het is de verantwoordelijkheid van de broker om te zorgen dat klanten tijdig, correct en volledig worden geïnformeerd over een dergelijke ingrijpende wijziging van het order- en uitvoeringsbeleid.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument...

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering...

Dak ging er ten onrechte af bij klager

Dak ging er ten onrechte af bij klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0831) De consument heeft tijdens zijn vakantie contact opgenomen met Aveco vanwege een defect aan het hefdak van zijn camper. Hoewel er...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...