Hypotheekadviseur had veel alerter moeten zijn

Wekker via Pixabay graphic

(Kifid-uitspraak GC 2023-0265) In 2021 hebben de consumenten zich tot Hypotheek House Lelystad gewend voor advies en bemiddeling bij het oversluiten en verhogen van hun hypothecaire geldlening. In dat verband heeft de bank de consumenten een renteaanbod verstrekt. De bank heeft de aanvraag afgewezen omdat de bank de juiste documenten niet op tijd heeft ontvangen. Daarna heeft de bank de consumenten een nieuw renteaanbod verstrekt. Intussen is echter de hypotheekrente gestegen. De consumenten aanvaarden dit renteaanbod met de hogere hypotheekrente en de bank verstrekt hun een hypotheekofferte met een hogere rente, die de consumenten accepteren. De consumenten zijn van mening dat Hypotheek House Lelystad haar zorgplicht heeft geschonden door hen onvoldoende te wijzen op het verstrijken van de geldigheidsduur van het eerste renteaanbod. De Geschillencommissie is van oordeel dat Hypotheek House Lelystad haar zorgplicht heeft geschonden, maar dat de schade wegens ‘eigen schuld’ van de consumenten voor één derde moet worden toegerekend aan de consumenten. Hypotheek House Lelystad moet twee derde (6.000 euro) van de schade aan de consumenten vergoeden.

De commissie: “Hypotheek House, als professionele partij, die juist dagelijks te maken heeft met situaties als de onderhavige, had veel alerter had moeten zijn. Ter zitting is echter gebleken dat Hypotheek House in de veronderstelling was dat het verstrijken van de deadline bij Lloyds niet zo’n vaart zou lopen, omdat Lloyds daarover in het verleden ook niet moeilijk had gedaan.

“Hypotheek House heeft in de processtukken en ter zitting betoogd dat zij de consumenten duidelijk erop heeft gewezen dat na 19 februari 2022 renteaanbod 1 zou komen te vervallen als Lloyds de vereiste documenten dan niet in haar bezit zou hebben, maar die stelling passeert de commissie. In haar e-mails van 17 januari 2022, 18 februari 2022 en 3 maart 2022, waarop Hypotheek House zich beroept, staat niet welke stukken Lloyds nog nodig had en in deze e-mails is van enige urgentie en indringendheid geen sprake. In de e-mail van 18 februari 2022 verwijst Hypotheek House weliswaar naar het digitale portaal van de consumenten, waar zij zelf zouden kunnen opzoeken om welke documenten het dan ging, maar dat is naar het oordeel van de commissie niet wat men van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur mag verwachten.

Indringend en expliciet

“Gezien de omstandigheid dat de geldigheid van renteaanbod 1 de volgende dag zou verlopen, mocht van Hypotheek House verwacht worden dat zij de consumenten indringend en expliciet erop zou hebben gewezen om welke documenten het dan ging en dat Hypotheek House deze documenten uiterlijk de volgende dag in haar bezit zou moeten hebben om op die manier het verstrijken van de geldigheid van renteaanbod 1 te voorkomen. Bovendien had Hypotheek House de consumenten kunnen bellen dat de deadline de volgende dag zou verstrijken. Het ging immers om een fatale termijn. Voor de commissie is voldoende komen vast te staan dat Hypotheek House dat niet heeft gedaan.”

Reactie toevoegen

 
Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0651) Een adviseur moet ruim 2.000 stormschade aan cliënten vergoeden omdat hij te afwachtend was bij het regelen van de opstalverzekering. De...

Twee keer niet genoten…

Twee keer niet genoten…

(Kifid-uitspraak GC 2023-0644) De echtgenote van de consument heeft zich verstapt tijdens hun rondreis in Thailand en daardoor rugpijn gekregen. In overleg met de...

Klacht te laat ingediend

Klacht te laat ingediend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te...