Kifid lost al bijna helft klachten op via bemiddeling

Eveline Ruinaard (2023 deze gebruiken)

In 2022 heeft Kifid in totaal 3.020 klachten van consumenten over hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Hiervan zijn 1.469 klachten opgelost met inzet van bemiddeling of schikking. In 1.164 klachtzaken is een uitspraak gedaan. In 250 klachtzaken is de consument deels of geheel in het gelijk gesteld; in 914 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat financiële dienstverleners Kifid in 2022 gemiddeld waardeerden met een 7,4.

In 2022 vierde Kifid haar 15-jarig lustrum. Ralph Pans, voorzitter van het bestuur: “Kifid had in het begin een vrij sterk juridische klank, het was een soort rechtbank, en is steeds meer een probleemoplosser geworden. Voor de komende jaren zou Kifid dat pad van een andere type oplossingen verder kunnen verkennen. We hebben met elkaar de opdracht om andere manieren te vinden om recht te doen, zonder de traditionele manieren overboord te gooien.”

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie en directeur: “Wat wij doen, heeft daadwerkelijk effect. Het merendeel van de financiële dienstverleners past hun beleid, werkwijze of voorwaarden aan naar aanleiding van de klachtbehandeling bij Kifid, zo blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek onder financiële dienstverleners afgelopen jaar. Illustratief voor de impact van Kifid zijn ook de compensatieregelingen die banken hebben getroffen naar aanleiding van meerdere Kifid-uitspraken over variabele rente op doorlopend krediet.”

Kifid heeft in 2022 de helft van de klachten weten op te lossen via bemiddeling of schikking. Kijkend naar het totaal aantal bemiddelresultaten hebben banken in 2022 hierin een flink aandeel (45 procent). Ook schadeverzekeraars en financiële adviseurs (intermediair) toonden zich bereidwillig in het vinden van een oplossing via bemiddeling of schikking. Van de 1.469 klachtzaken waarin bemiddeling of schikking is gelukt, betreft het verder voor 23 procent schadeverzekeringen, voor 21 procent klachten tegen financiële intermediairs, voor 9 procent levensverzekeringen en voor 2 procent klachten tegen vermogensbeheerders.

In 2022 is het aandeel behandelde klachten over schadeverzekeringen verder afgenomen van 33 naar 27 procent (822 klachten). Daarentegen groeit het percentage klachten over bankzaken van 23 naar 28 procent (858 klachten). De behandelde kredietregistratieklachten (BKR) vormen het op twee na grootste segment met 14 procent (412 klachten), gevolgd door klachten over hypotheekzaken met een aandeel van 13 procent (390 klachten). Het aandeel behandelde klachten over levensverzekeringen halveert van 21 naar 10 procent (312 klachten). In 2022 blijft het aandeel behandelde klachten over beleggingszaken met 7 procent (220 klachten) gelijk aan in 2021.

Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat consumenten Kifid in 2022 gemiddeld waardeerden met een 7,7. Zeven van de tien consumenten geeft een 8 of hoger. Daaronder veel consumenten van wie de klacht is opgelost met bemiddeling.

Het onderzoek onder financiële dienstverleners vond voor de eerste keer plaats. Zij waarderen Kifid in 2022 gemiddeld met een 7,4. Ruim de helft geeft een 8 of hoger. Zij waarderen de inzet voor bemiddeling met een ruime voldoende en vinden uitspraken van Kifid in het algemeen in de lijn der verwachting. Het overgrote deel van de financiële dienstverleners onderschrijft dat Kifid laagdrempelig is voor hun klanten. Daarnaast ervaren zij in meerderheid Kifid als onafhankelijk klachteninstituut.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0651) Een adviseur moet ruim 2.000 stormschade aan cliënten vergoeden omdat hij te afwachtend was bij het regelen van de opstalverzekering. De...