Klager vindt geen gehoor na diefstal dure oorbellen

Oorbellen via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0884) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan voor diefstal van spullen uit de auto. De verzekeraar heeft de dekking voor de gestolen oorbellen en de tablet afgewezen. Op grond van de voorwaarden zijn persoonlijke bezittingen in een motorrijtuig alleen verzekerd als deze zaken niet op een andere veilige plek kunnen worden opgeborgen. De Geschillencommissie oordeelt dat de consument de oorbellen en de tablet op een andere veilige plek had kunnen opbergen door deze mee te nemen tijdens het boodschappen doen. De vordering wordt afgewezen.

De consument parkeerde op 28 april 2022 zijn auto op een parkeerplaats in Utrecht om boodschappen te gaan doen. Ruim twee uur later kwam hij terug bij zijn auto en ontdekte hij dat zijn tas met spullen die in de kofferbak afgeschermd onder de hoedenplank lag, waarin zich onder andere gouden oorbellen met diamanten die hij voor 9.960 euro had gekocht op een veiling en die een winkelwaarde vertegenwoordigden van 40.000 euro en een Samsung-tablet bevonden, uit de auto was gestolen. De consument heeft voor de schade een beroep op de verzekering gedaan. De verzekeraar heeft de spullen vergoed, behalve de oorbellen en de tablet. De verzekeraar stelt zich op het standpunt dat deze diefstalschade niet is gedekt, omdat de consument de oorbellen en de tablet veiliger had kunnen opbergen door deze mee te nemen.

De commissie: “De oorbellen waren kleine knopjes en hadden een winkelwaarde van 40.000 euro. Gelet op de geringe omvang en de aanzienlijke waarde van de oorbellen, mocht van de consument verwacht worden dat hij de oorbellen mee zou nemen tijdens het boodschappen doen. De oorbellen hadden dus op een andere veilige plek opgeborgen kunnen worden.

“Dat geldt ook voor de tablet, waarvan door zijn geringe gewicht en omvang het weinig bezwaarlijk was om deze mee te nemen. De commissie is dan ook van oordeel dat de verzekeraar de dekking voor de oorbellen en de tablet heeft mogen afwijzen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid....

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...