Registratie scheldende klant teruggebracht van acht jaar naar twee weken

Vloeken verboden via Pixabay

Kifid noemt het terecht dat een klant na zijn scheldkanonnades door Allianz werd geregistreerd. Maar zij brengt de registratie terug van acht jaar naar twee weken (uitspraak GC 2021-0273).

De Geschillencommissie is van oordeel dat “de wijze waarop de consument zich tegenover medewerkers van de verzekeraar heeft uitgelaten kan worden aangemerkt als een Gebeurtenis in de zin van de GVPV die een risico vormt voor de veiligheid en integriteit van de verzekeraar. Vervolgens moet worden beoordeeld of de opname in de interne registers voldoet aan het proportionaliteitsbeginsel.

“De verzekeraar heeft de consument niet geconfronteerd met zijn gedrag en bovendien heeft hij de consument niet rechtstreeks over de registraties geïnformeerd. De verzekeraar heeft erkend dathij dit wel had moeten doen. Een confrontatie had de consument de gelegenheid gegeven een uitleg te geven over de omstandigheden die van invloed waren op zijn persoonlijke situatie en zijn emoties. Die mogelijkheid heeft de consument op dat moment niet gehad.

“Met deze omstandigheden moet bij de afweging van de belangen rekening worden gehouden. Alles afwegend vindt de commissie een registratieduur in beide registers proportioneel tot twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak. De registraties zullen de consument er voldoende van hebben doordrongen dat het onheus bejegenen van medewerkers van een verzekeraar niet wordt geaccepteerd en dat dit gedrag de verzekeraar noopt tot het nemen van maatregelen die de consument in zijn belangen kunnen schaden. De commissie spreekt de verwachting uit dat dit de consument er in de toekomst van zal weerhouden zich opnieuw op een dergelijke wijze uit te laten.”

Op 23 april 2019 heeft de consument ernstige letselschade geleden als gevolg van een defecte heet-waterkraan in zijn woning. Hij heeft de verhuurder aansprakelijk gesteld voor de schade en die heeft op zijn beurt de schade gemeld op zijn aansprakelijkheidsverzekering bij de verzekeraar. De verzekeraar heeft een onderzoek naar de oorzaak en de hoogte van de schade ingesteld. In november verloor de klant zijn geduld.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Nellie Mol - nvt 6 april 2021

Zoals zo vaak bij de stelling is deze vraag niet met eens of oneens te beantwoorden. Ja ik heb e herkenning en nee ik gebruik hem nog niet omdat er te veel verzekeraars zijn die dit nog niet kunnen verwerken.

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0330) De consument heeft gezamenlijk met haar ex-partner een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank (ING), waarvoor beiden hoofdelijk...

Klager gaat nat…

Klager gaat nat…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0334) Volgens de consument is op 9 februari 2020 als gevolg van harde wind en veel regen schade aan zijn tuinhuis, barbecue en partytent...

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0336) De consument vordert terugbetaling van een deel van de door de tussenpersoon ontvangen provisie, omdat deze niet zou hebben voldaan...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0322) De ex-vriend heeft de cliënte van Bovemij op slinkse wijze voor zijn karretje gespannen om zo een verzekering te verkrijgen voor...

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

Ondanks een uitspraak van Kifid (GC 2021-0300) blijft het Verbond vinden dat een verzekerde geen recht op vrije advocaatkeuze heeft in een buitengerechtelijke procedure....

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0234) Aegon moet de eindwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen en daarbij de provisiekosten buiten beschouwing laten. Dit...

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid-directeur Eveline Ruinaard pleit in het jaarverslag 2020 van het klachteninstituut voor nader onderzoek naar de zorgvuldigheidstoets, die vorig jaar door SEO...

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid heeft in 2020 in totaal 3.223 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Bijna de helft, 1.481 klachten,...

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Uit de praktijk van Kifid en uitspraken 2020 van de Geschillencommissie zijn  onderstaande tips voor financiële dienstverleners te halen, aldus Kifid bij...

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0283) De consument heeft zich naar het oordeel van de Geschillencommissie beledigend uitgelaten. De uitvoerder heeft de rechtsbijstand op...