Repatriëring duurde niet te lang

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2020-799) Consumenten vorderen 1.000 euro immateriële schadevergoeding van Allianz Global Assistance omdat zij menen dat de repatriëring onnodig lang heeft geduurd. Verzekeraar heeft toegelicht waarom de repatriëring vijf dagen nadat Consument A. fit-to-fly was verklaard, heeft plaatsgevonden. De Geschillencommissie is van oordeel dat Verzekeraar niet is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst. Bovendien komt de gevorderde immateriële schadevergoeding niet voor toewijzing in aanmerking. Vordering afgewezen.

De Commissie: “Volgens artikel 4 lid 2 van de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden (zie de bijlage bij de uitspraak) dient Verzekeraar, voor zover externe omstandigheden dit niet onmogelijk maken, binnen een redelijke termijn hulp te verlenen. Uit het dossier volgt dat Verzekeraar het dossier van Consument A. op 12 september 2019 heeft gekregen, dat op 13 september 2019 met Consumenten is gesproken over wat zij wel en niet konden en dat de medisch adviseur heeft geoordeeld dat rolstoelen en een begeleider nodig waren. Pas na het vinden van een begeleider kunnen de vluchten worden geboekt. De stelling van Consumenten dat zij geen begeleiding nodig hadden, kan de Commissie niet volgen. Consumenten hebben onweersproken gelaten dat zij beiden een rolstoel nodig hadden en dit staat daarom vast. Bovendien hadden zij twee koffers en was er sprake van een of meer andere medische aandoeningen, zoals bleek bij de terugkoppeling. Onder die omstandigheden ligt het niet in de rede dat Verzekeraar, op wiens verantwoordelijkheid de repatriëring rust, Consumenten zonder begeleiding naar huis laat gaan. Overigens blijktuit de in het dossier opgenomen telefoonnotities ook niet dat door of namens Consumenten om een repatriëring zonder begeleiding is gevraagd.

“Consumenten hebben nagelaten om het door hen gestelde geestelijk letsel met voldoende concrete gegevens te onderbouwen en daarom is dit niet komen vaststaan.”

 

 

Reactie toevoegen

 
Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2021-0403) In 1934 is voor de moeder van de consument een uitvaartverzekering gesloten bij (de rechtsvoorganger van) Ardanta. Het verzekerd kapitaal...

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

(Kifid-uitspraak GC 2021-0385) De rekening die de hypotheekadviseur indiende na voortijdige beëindiging door de consumenten van de opdracht tot advies en bemiddeling...

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

(Kifid-uitspraak GC 2021-0376) De consumenten hebben in 2010 via de adviseur een spaarhypotheek afgesloten voor de aankoop van een woning. In 2020 hebben de consumenten...

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Het bestuur van Kifid heeft prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde per 1 mei benoemd tot lid van de Commissie van Beroep. Van Tiggele is deskundige op het...

Geldverstrekker niet gebonden aan berekeningen adviseur

Geldverstrekker niet gebonden aan berekeningen adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2021-0377) De consument beklaagt zich over de afwijzing van de hypotheekaanvraag door de geldverstrekker. De consument stelt in dit verband dat...

Dominant cause

Dominant cause

CAMPERVERZEKERING – De consument heeft een beroep op zijn camperverzekering gedaan vanwege een afgewaaid panoramadak. a.s.r. heeft de claim afgewezen met een...

Resterende jaarpremie

Resterende jaarpremie

PAARDENVERZEKERING – Op 3 juli 2020 is het paard van de consument geeuthanaseerd en om die reden is de verzekering per die datum beëindigd. De bemiddelaar...

Voldoende belang

Voldoende belang

KLASSIEKERVERZEKERING – Kifid laat de Europeesche de klassiekerverzekering herstellen van een Alfa Romeo Spider. De Geschillencommissie: “Tussen partijen...

Dure schending zorgplicht

Dure schending zorgplicht

ZORGPLICHT – Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de (aspirant)verzekeringnemer...

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

‘Onhaalbare’ opdracht accepteren

HYPOTHEKEN – Mag een adviseur aanspraak maken op een vergoeding voor een door hem geaccepteerde overeenkomst van opdracht, indien de adviseur op grond van...