Repatriëring duurde niet te lang

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2020-799) Consumenten vorderen 1.000 euro immateriële schadevergoeding van Allianz Global Assistance omdat zij menen dat de repatriëring onnodig lang heeft geduurd. Verzekeraar heeft toegelicht waarom de repatriëring vijf dagen nadat Consument A. fit-to-fly was verklaard, heeft plaatsgevonden. De Geschillencommissie is van oordeel dat Verzekeraar niet is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst. Bovendien komt de gevorderde immateriële schadevergoeding niet voor toewijzing in aanmerking. Vordering afgewezen.

De Commissie: “Volgens artikel 4 lid 2 van de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden (zie de bijlage bij de uitspraak) dient Verzekeraar, voor zover externe omstandigheden dit niet onmogelijk maken, binnen een redelijke termijn hulp te verlenen. Uit het dossier volgt dat Verzekeraar het dossier van Consument A. op 12 september 2019 heeft gekregen, dat op 13 september 2019 met Consumenten is gesproken over wat zij wel en niet konden en dat de medisch adviseur heeft geoordeeld dat rolstoelen en een begeleider nodig waren. Pas na het vinden van een begeleider kunnen de vluchten worden geboekt. De stelling van Consumenten dat zij geen begeleiding nodig hadden, kan de Commissie niet volgen. Consumenten hebben onweersproken gelaten dat zij beiden een rolstoel nodig hadden en dit staat daarom vast. Bovendien hadden zij twee koffers en was er sprake van een of meer andere medische aandoeningen, zoals bleek bij de terugkoppeling. Onder die omstandigheden ligt het niet in de rede dat Verzekeraar, op wiens verantwoordelijkheid de repatriëring rust, Consumenten zonder begeleiding naar huis laat gaan. Overigens blijktuit de in het dossier opgenomen telefoonnotities ook niet dat door of namens Consumenten om een repatriëring zonder begeleiding is gevraagd.

“Consumenten hebben nagelaten om het door hen gestelde geestelijk letsel met voldoende concrete gegevens te onderbouwen en daarom is dit niet komen vaststaan.”

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Forse HISWA te Waterschade...

Forse HISWA te Waterschade...

NN als leidende verzekeraar en Vivat als volgverzekeraar hoeven de voorbereidingskosten voor de als gevolg van de coronasituatie afgeblazen HISWA te Water 2020 niet...

Kifid laat adviseur kosten taxatierapport vergoeden

Kifid laat adviseur kosten taxatierapport vergoeden

Kifid laat Finora de kosten van een taxatierapport (707,85 euro) vergoeden (uitspraak GC 2020-924). In verband met een lopende hypothecaire geldlening heeft consument...

Klacht verdrinkt...

Klacht verdrinkt...

(Kifid-uitspraak GC 2020-926) Consument doet een beroep op zijn verzekering vanwege waterschade in de badkamer, slaapkamer en aan het plafond in de woonkamer. De...

Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Een consument kan bij Kifid terecht met een klacht tegen een financiële dienstverlener met wie hij een dienstverleningsovereenkomst heeft. Is er een overeenkomst...

Val voorover van toiletpot geen ongeval

Val voorover van toiletpot geen ongeval

Ook de Kifid Commissie van Beroep vindt dat voorover van de toiletpot vallen geen ongeval is in de zin van polisvoorwaarden. De CvB neemt de eerdere beslissing van...

Adviseur heeft geen nazorgplicht klant regelmatig te bezoeken

Adviseur heeft geen nazorgplicht klant regelmatig te bezoeken

De nazorgplicht van tussenpersonen strekt niet zo ver dat zij hun klanten regelmatig dienen te bezoeken en/of regelmatig dienen uit te nodigen voor een gesprek op...

Kifid schudt Loyalis wakker...

Kifid schudt Loyalis wakker...

(Kifid-uitspraak GC 2020-886) Consument vordert uitkering onder haar arbeidsongeschiktheidsverzekering. Loyalis weigert dit omdat de arbeidsongeschiktheid van consument...

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) In de afgelopen periode heeft de Geschillencommissie Kifid enkele uitspraken gedaan waarin de...

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) De consument in deze klacht en haar toenmalige echtgenoot hebben in 2007 een hypothecaire lening...

Consument moet willen begrijpen

Consument moet willen begrijpen

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken Ken je vak! VVP 5-2020) In veel uitspraken van de Geschillencommissie Kifid wordt omstandig uitgelegd wat de consument allemaal...