Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

Twaalf uur klokken via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-1001) De Geschillencommissie heeft begrip voor de teleurstelling van de consument, omdat het advies om voor een dertienjarige twee gemengde verzekeringen te sluiten met een looptijd van 62 jaar zeer ongebruikelijk is en vragen oproept. Maar de commissie kan in dit geval niet anders oordelen dan dat de vorderingen van de consument zijn verjaard.

Op 1 april 1994 heeft de moeder van consument door bemiddeling en advies van de adviseur zes levensverzekeringen afgesloten op naam van haar kinderen.

Volgens de consument heeft de adviseur haar moeder, als wettelijke vertegenwoordiger van de consument, in 1994 niet-passende producten heeft geadviseerd. De moeder van de consument wilde graag dat haar kinderen het eindkapitaal van de verzekeringen konden gebruiken voor de aankoop van een huis of het bekostigen van een studie, maar dat is gelet op de looptijd van de verzekeringen, namelijk tweeënzestig jaar, helemaal niet mogelijk. De Geschillencommissie plaatst hetzelfde vraagteken: “De waarden in de verzekeringen kunnen namelijk niet worden aangewend voor studie of de aankoop van een huis en mede door de lange looptijd was de in 1994 verschuldigde provisie dermate hoog dat pas op hoge leeftijd de afkoopwaarde de totaal ingelegde premies zal overstijgen.”

Echter: de consument heeft door op 10 september 2021 voor het eerst een klacht in te dienen, de verjaringstermijn laten verlopen. Hierdoor komt de klacht van de consument niet meer voor inhoudelijke behandeling in aanmerking.

In artikel 3:310 lid 1 BW is, voor zover hier van belang, bepaald dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade in ieder geval verjaart door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
De consument vorderde dat de adviseur haar schade van 7.500 euro vergoedt.

Reactie toevoegen

 
Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid....

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...