Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

Twaalf uur klokken via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-1001) De Geschillencommissie heeft begrip voor de teleurstelling van de consument, omdat het advies om voor een dertienjarige twee gemengde verzekeringen te sluiten met een looptijd van 62 jaar zeer ongebruikelijk is en vragen oproept. Maar de commissie kan in dit geval niet anders oordelen dan dat de vorderingen van de consument zijn verjaard.

Op 1 april 1994 heeft de moeder van consument door bemiddeling en advies van de adviseur zes levensverzekeringen afgesloten op naam van haar kinderen.

Volgens de consument heeft de adviseur haar moeder, als wettelijke vertegenwoordiger van de consument, in 1994 niet-passende producten heeft geadviseerd. De moeder van de consument wilde graag dat haar kinderen het eindkapitaal van de verzekeringen konden gebruiken voor de aankoop van een huis of het bekostigen van een studie, maar dat is gelet op de looptijd van de verzekeringen, namelijk tweeënzestig jaar, helemaal niet mogelijk. De Geschillencommissie plaatst hetzelfde vraagteken: “De waarden in de verzekeringen kunnen namelijk niet worden aangewend voor studie of de aankoop van een huis en mede door de lange looptijd was de in 1994 verschuldigde provisie dermate hoog dat pas op hoge leeftijd de afkoopwaarde de totaal ingelegde premies zal overstijgen.”

Echter: de consument heeft door op 10 september 2021 voor het eerst een klacht in te dienen, de verjaringstermijn laten verlopen. Hierdoor komt de klacht van de consument niet meer voor inhoudelijke behandeling in aanmerking.

In artikel 3:310 lid 1 BW is, voor zover hier van belang, bepaald dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade in ieder geval verjaart door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
De consument vorderde dat de adviseur haar schade van 7.500 euro vergoedt.

Reactie toevoegen

 
Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...