Wassen neus of niet?

Mallorca via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0257) De consument heeft een accommodatie geboekt op Mallorca voor de periode 4 augustus 2020 tot en met 12 augustus 2020. Op 14 juni 2020 heeft de consument haar reis geannuleerd omdat op dat moment een negatief reisadvies gold voor Mallorca. De consument vordert vergoeding van de annuleringskosten van de accommodatie. Interpolis heeft de claim afgewezen op grond van artikel 11 van de voorwaarden. Partijen discussiëren over de uitleg van artikel 11 van de voorwaarden en over de vraag of dit artikel onredelijk bezwarend is. De Geschillencommissie oordeelt dat artikel 11 voldoende duidelijk en begrijpelijk is en niet onredelijk bezwarend. Of de reis kan doorgaan moet worden beoordeeld kort vóór of op het moment dat de voorgenomen reis begint. Dat de consument de reis veel eerder, namelijk zes weken voor vertrek, heeft geannuleerd, komt voor haar risico. Dat de verzekeraar de termijn voor het beoordelen of een reis niet kan doorgaan, heeft verruimd in het voordeel van de verzekerde tot twee weken voor vertrek, maakt dit niet anders. De vordering wordt afgewezen.

De consument stelde onder meer dat het argument van de verzekeraar dat op basis van een taalkundige uitleg pas op het moment van vertrek kan worden nagegaan of de reis kan doorgaan, het artikel een wassen neus maakt. De reis kan in theorie altijd doorgaan.Pas wanneer de accommodatie vanwege een brand er niet meer is, kan de reis feitelijk niet doorgaan. Dat is dus geen correcte lezing.

 

Reactie toevoegen

 
Klacht te laat ingediend bij Kifid

Klacht te laat ingediend bij Kifid

Een klacht moet zijn ingediend bij Kifid binnen een jaar nadat de consument deze voor het eerst aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd. Verder geldt...

Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

(Kifid-uitspraken GC 2021-0674 en GC 2021-0675) De consument en zijn echtgenote zijn voor een longrevalidatie van de echtgenote van tien weken naar Spanje afgereisd....

Één procent, punt…

Één procent, punt…

(Kifid-uitspraak GC2021-0631)De consumenten hebben een hypothecaire geldlening met bouwdepot afgesloten bij de geldverstrekker (a.s.r.). In de offerte is opgenomen...

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

(Kifid-uitspraak GC 2021-0676) De consumenten hebben in 2015 een hypothecaire geldlening bij Delta Lloyd afgesloten. Na de overname van Delta Lloyd door NN Bank...

Corona-aanpak reizen binnen Europa aangepast

Corona-aanpak reizen binnen Europa aangepast

Vanaf 27 juli geeft Nederland geen oranje reisadvies aan EU-landen enkel op basis van het aantal coronabesmettingen. Een land kan nog wel een oranje reisadvies krijgen...

Niet kunnen reizen vanwege ontbreken gezondheidsverklaring geen gedekte gebeurtenis

Niet kunnen reizen vanwege ontbreken gezondheidsverklaring geen gedekte gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2021-0657) De consument wil dat zijn annuleringkosten voor het annuleren van zijn vakantie naar Frankrijk door de gevolmachtigde worden vergoed....

Ook rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook bij een doorlopend krediet waarbij geleend is met de woning als onderpand, een zogenoemd Flexibel Hypotheek Krediet, mag de consument erop vertrouwen dat het...

Obvion mocht aanvullende hypotheekakte eisen

Obvion mocht aanvullende hypotheekakte eisen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0642) De consumenten zijn overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht. Obvion heeft met deze overstap ingestemd met als voorwaarde dat er een...

Hypotheekadviseur handelde perfect

Hypotheekadviseur handelde perfect

(Kifid-uitspraak GC 2021-0640) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies tot de adviseur (Perfect Hypotheken) gewend. De overeenkomst van opdracht is door...

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Kifid heeft besloten om voor beleggingsverzekeringsklachten van het type Universal Life de klachtbehandeling voort te zetten tot en met de schriftelijke procedure....