Beschermende maatregel kost consument geld

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN - Artikel 81a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft luidt: ‘Een aanbieder van een hypothecair krediet offreert voor een consument die voornemens is een overeenkomst inzake een hypothecair krediet aan te gaan, dezelfde debetrentevoet bij dezelfde rentevast periode als voor een consument aan wie op dat moment een aanbod wordt gedaan voor de komende rentevast periode bij een vergelijkbaar risicoprofiel’. De wetgever heeft met deze bepaling vooral de klanten met een bestaande hypotheek willen beschermen. Zonder deze bepaling kunnen aanbieders immers bij het bepalen van een nieuwe rentevast periode een hogere rente vragen dan zij aan nieuwe klanten vragen, omdat ze weten dat de klant bij het oversluiten van de hypotheek naar een andere geldverstrekker forse kosten moet maken.

Deze voor de consument goed bedoelde regeling, pakt in deze klacht voor de klant echter ongelukkig uit. De consument heeft een recreatiewoning. Bij het afsluiten van de hypotheek rekent de bank met een risico-opslag van 0,2 procent. Nadien voert de aanbieder, die op het gebied van hypotheken voor recreatiewoningen vrijwel als enige aanbieder deze financieringen verstrekt, als algemeen beleid door dat hiervoor een risico-opslag van 0,8 procent wordt gehanteerd. De consument is het met deze verhoging niet eens. De geldverstrekker beroept zich echter op artikel 81a Bgfo en stelt niet anders te kunnen’.

De geschillencommissie komt tot het oordeel dat een aanbieder zelf de vrijheid heeft om de hoogte van risico-opslagen vast te stellen mits de opslag niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De geschillencommissie acht in deze casus een verhoging van de risico-opslag van 0,2 procent naar 0,8 procent aanvaardbaar. - Uitspraak 2018 -127

 

Deze samenvatting wordt u aangeboden door de

...

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Kifid gaat in gesprek met ANWB over klacht

Kifid gaat in gesprek met ANWB over klacht

Omdat Kifid klachten over prestaties in natura niet behandelt, kan het een klacht over de Wegenwacht Service van de ANWB behandelen. Dit omdat het pakket wordt aangemerkt...

Tien uur is geen ‘moment van onbedachtzaamheid’

Tien uur is geen ‘moment van onbedachtzaamheid’

Bij een moment van onbedachtzaamheid gaat het volgens de rechtspraak – vergelijk onder andere HR 11 januari 1991, NJ 1991, 271 – om het enkele minuten...

Tekortschieten bij hersteladvies kost adviseur vier mille

Tekortschieten bij hersteladvies kost adviseur vier mille

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat een adviseur 4.000 vergoeden aan een klant. Dit omdat de adviseur niet heeft voldaan aan hetgeen ter...

Juridisch klopt het, maar toch…

Juridisch klopt het, maar toch…

STUDENTENVERZEKERING – Soms vraag je je af of een verzekeraar eigenlijk wel moet willen dat het tot een zaak bij Kifid komt. In het onderhavige geval krijgt...

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

HYPOTHEKEN – Sinds enige jaren staat de Belastingdienst toe dat de hypotheekrente tot maximaal zes maanden vooruitbetaald wordt. In 2016 heeft de Geschillencommissie...

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

INKOMEN – Ondanks dat de consument zich niet realiseerde dat hij ziek was, had zijn adviseur hem nadrukkelijk moeten adviseren om zich toch ziek te melden...