Moet adviseur consument attenderen op einde ORV?

LEVEN – Consument sluit via de bank een hypotheek. De bank treedt ook op als adviseur voor een ORV die op 17 december 2004 voor een periode van tien jaar wordt afgesloten. In 2007 wordt de hypotheek afgelost. De ORV blijft echter doorlopen. Op 31 oktober 2014 krijgt de consument van haar arts te horen dat zij een ernstige aandoening heeft. Zonder verdere aankondiging loopt de verzekering op 17 december 2014 af en komt deze te vervallen. De consument meent dat de bank in haar rol als adviseur haar tijdig had behoren te waarschuwen dat de ORV zou aflopen.

De bank erkent – in haar rol als adviseur – dat het gebruikelijk is dat zij haar relaties tijdig informeert over het aflopen van een ORV. Ook voor de bank is het onduidelijk waarom dit in deze casus niet heeft plaatsgevonden.

De geschillencommissie oordeelt in deze zaak:

1. In dit geval bieden de verzekeringsvoorwaarden geen aanknopingspunten om aan te nemen dat de verzekeraar contractueel gebonden was om de verzekering te verlengen. De consument had hier dus geen recht op.

2. Gelet op haar gezondheidssituatie heeft de consument onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij op het moment dat de ORV eindigde nog een nieuwe verzekering had kunnen afsluiten. Het niet tijdig waarschuwen dat de ORV zou komen te vervallen, heeft daardoor niet geleid tot schade voor de consument. De vordering van de consument wordt afgewezen – Uitspraak 2017 – 178

Leermomenten voor adviseurs

Als de aanleiding voor het sluiten van een verzekering vervalt, zal van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur worden verwacht dat hij met de klant in overleg treedt over de wenselijkheid de verzekering te laten voortbestaan.

Bij het einde van de contractueel overeengekomen verzekeringsperiode lijkt het verstandig de consument voorafgaand aan deze beëindiging hierop nog eens te attenderen.

Reactie toevoegen

 
Editie
Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument...

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering...

Dak ging er ten onrechte af bij klager

Dak ging er ten onrechte af bij klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0831) De consument heeft tijdens zijn vakantie contact opgenomen met Aveco vanwege een defect aan het hefdak van zijn camper. Hoewel er...