Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Kifid LOGO 2017

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde som van zijn overlijdensrisicoverzekering verlaagt. In 2011 hertrouwt de consument. Uit dit huwelijk wordt een kind geboren. In de jaren daarna sluit de consument via de adviseur onder meer een reisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering met gezinsdekking af.

In 2016 komt de consument te overlijden. De verzekerde som van de ORV is op dat moment 34.731 euro. De hypotheekschuld is fors hoger. De weduwe verwijt de adviseur dat deze, wetende dat er de man inmiddels weer een gezin had, haar overleden echtgenoot nooit heeft geadviseerd om het verzekerde bedrag van de ORV te verhogen.

De Geschillencommissie wijst deze klacht af met onder meer de volgende motivering: ‘Naar de regels van Nederlands bewijsrecht is het aan de consument te bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen de gestelde fout van de adviseur en de volgens de consument geldende schade. Dit betekent dat de consument voldoende concrete feiten en omstandigheden zal moeten stellen en, bij betwisting door de adviseur, zal moeten bewijzen, waaruit kan volgen dat de heer X de overlijdensrisicodekking zou hebben verhoogd wanneer adviseur hem erop had gewezen, dat de bestaande overlijdensrisicoverzekering bij zijn overlijden niet voldoende dekking bood voor de volledige afbetaling van de hypothecaire geldlening’.

In deze klacht komt de Geschillencommissie tot het oordeel dat de nabestaanden onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de man de verzekerde som van zijn ORV zou hebben verhoogd, indien hij hierop door de adviseur gewezen was. Hierop volgt een afwijzing van de klacht. - Uitspraak 2018-124

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Elly van Zadelhoff wordt per 1 juli 2024 benoemd tot lid van de Geschillencommissie Kifid. Van Zadelhoff werkte onder meer voor een ambtenarenbond, wetenschappelijk...

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

(Kifid-uitspraak GC 2024-0444) Een consument heeft een klacht ingediend omdat in zijn optiek de uitvoerder van de rechtsbijstandverzekering een beroepsfout heeft...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...